Voor Wie Is De Wijsheid Van Kabbalah Bedoeld?

laitman_254_01Vraag: Kunnen we zeggen dat we de wijsheid van Kabbalah die u verspreidt, de ‘populaire wijsheid van Kabbalah’ kunnen noemen, namelijk de wijsheid van Kabbalah die voor iedereen geschikt is?

Antwoord: De wijsheid van Kabbalah is inderdaad voor iedereen bedoeld omdat deze wijsheid in onze tijd langzamerhand van vitaal belang is voor de hele mensheid. Wij proberen het alleen voor beginners populair te maken. Daarna zijn onze cursussen bedoeld voor vele jaren studie om zo heel hoge niveaus van ontwikkeling te kunnen bereiken.

Onze studie is uitsluitend op authentieke Kabbalistische bronnen gebaseerd: Het Boek der Schepping, geschreven door Abraham, Het Boek De Zohar dat 2000 jaar geleden door Rasbi is geschreven, de geschriften van de grote 16e eeuwse Kabbalist de Ari en de geschriften van de laatste Kabbalisten die door hun systeem en schrijfstijl dicht bij ons staan: Baal HaSulam and Rabash.

De wijsheid van Kabbalah gaat over de onthulling van de Hoge Kracht aan de mens in deze wereld. Ieder van ons kan de hele schepping, en de Hoge Kracht die alles bestuurt, ontdekken door op de juiste wijze de wijsheid van Kabbalah te studeren. De Hoge Kracht, de Schepper, is de natuur op een hoger niveau waar het hele Plan, de hele Scheppingsgedachte, aanwezig is.

From an Interview on RTN, New York, 7/21/15

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: