Liefde Is Het Paradijs

Dr. Michael LaitmanVraag: Veel vrienden van mij voelen zich ongelukkig omdat ze geen geschikte partner kunnen vinden. Wat moet je doen om de ware liefde te vinden?

Antwoord: Allereerst moet je ermee ophouden om van anderen buitengewone eigenschappen te verwachten en iemand zien te vinden die begrijpt hoe een liefdevolle relatie gebouwd moet worden.

Liefde is uitsluitend gebaseerd op concessies en op het feit dat beiden toegeven aan hun partner en er vreugde aan beleven dat ze de gelegenheid hebben om dat te doen.

Ik vraag van mijn partner geen speciale aandacht en zorg, integendeel, ik beleef vreugde aan het feit dat ik mezelf wegcijfer voor hem of haar.

Vraag: Waaruit bestaat de vreugde om toe te geven aan de ander?

Antwoord: Dat noemen we liefde. Geniet je er niet intens van om iets aan je kind te geven? Dat kan ook in de relatie met je partner. Je hebt alleen het gevoel dat je kind dichter bij je staat op een natuurlijke, animale wijze, want je voelt hem als een deel van jezelf.

Je vrouw is ook enigszins van jou, maar toch bestaat zij ook gescheiden van jou, ze is je nabij en heeft een onafhankelijke mening. Maar door de correctie van liefde wordt deze afstand – het verschil tussen mijn en haar verlangens – opgeheven.

Nu voel ik alleen mijn eigen verlangen en nauwelijks de verlangens van mijn partner. Mijn eigen verlangen is belangrijker voor mij dan dat van hem of haar. Er staat echter geschreven: “Maak jouw verlangen als Zijn verlangen, dan maakt Hij Zijn verlangen gelijk aan dat van jou.” Dit is de voorwaarde voor liefde.

Onze verlangens moeten zich verenigen tot één verlangen. Dit noemen we ‘hechting’. “Man en vrouw en de Shechina tussen hen”, alsof we één lichaam zijn. Het is heel eenvoudig, het ontbreekt ons echter aan de juiste educatie.

Om in staat te zijn tot liefhebben moet een mens opgevoed worden, educatie krijgen en voorbereid worden in speciale cursussen. De mensheid als totaal mist een dergelijke educatie. We zullen ongelukkig blijven totdat we leren hoe we dergelijke relaties kunnen bereiken.

Vraag: Iedereen is op zoek naar liefde, maar hoe krijgen we mensen zover dat ze naar dergelijke cursussen gaan? Ik betwijfel of ze de voorwaarde van zelfopoffering zullen kunnen waarderen.

Antwoord: Dat komt omdat we onszelf voor de gek houden. We denken dat we winnen als we bij ons standpunt blijven. Maar wie heeft baat bij zo’n teleurstelling? We willen liefhebben en alleen onszelf vervullen door onze geliefden en onze families te gebruiken. Uiteindelijk brengt dit ons noch genot, noch liefde.

We moeten mensen leren hoe ze op de juiste manier een vervulling kunnen vinden die volmaakt en eeuwig is. Een dergelijke vervulling is alleen mogelijk als we elkaar liefhebben, want een mens kan altijd aan anderen geven, hen eindeloos vervullen en daar voortdurend genot aan beleven.

Het is een doorlopende cyclus die altijd naar mij terugkeert en op die manier bereik ik een gevoel van onvoorwaardelijke liefde en zelfs meer: eeuwige liefde.

Want dan gebruik ik niet mijzelf en mijn omgeving, integendeel, ik breng iedereen in mijn omgeving met mijn liefde tot leven. Zo bereik ik een gevoel van een oneindige opgang naar een hogere dimensie, naar Gan Eden (het Paradijs), naar eeuwig leven. Liefde is het Paradijs.

Daarom is het niet nodig om ergens op zoek te gaan naar liefde, je moet het eenvoudigweg bouwen.

From KabTV’s “A New Life” 7/30/15

* In deze vakantietijd zal er niet elke dag een nieuw blog verschijnen.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed