Lege Woorden Leven Inblazen

laitman_567_04Vraag: Moeten we er bang voor zijn om om het Licht te vragen, omdat we het niet voor ons eigen plezier mogen vragen en dan misschien om duisternis vragen, in plaats van om Licht?

Antwoord: We zijn op weg naar een staat waarin – wat ons nu als duisternis toeschijnt – Licht zal worden en we zullen ons vastklampen aan dit Licht dat we nu als duisternis ervaren.

Opmerking: Maar het is heel moeilijk om dat te doen, het is uitputtend en het leidt naar een gevoel van machteloosheid!

Antwoord: Als je jezelf niet nullificeert (wegcijfert) lijkt het inderdaad heel moeilijk werk.

Vraag: Ik probeer mezelf met alle macht te nullificeren! Wat moet ik nog meer doen?

Antwoord: Ik kan je een voorbeeld geven. Jaren geleden maakte ik een heel ernstig ongeluk mee. Doordat er bloed in mijn longen was gekomen had ik ernstige ademhalingsmoeilijkheden. Ik kon niet eens een paar stappen lopen, ik kon niet genoeg lucht krijgen en ik begon onmiddellijk zwaar te ademen. Toen ze mij tenslotte vertelden dat het zover was dat ik geopereerd kon worden, rende ik naar de operatiekamer – zonder op het moment te wachten dat ze me zouden halen – en ik ging op de operatietafel liggen, zodat ze me zo snel mogelijk konden opereren

Uit zo’n situatie blijkt dat ik bereid was om me over te geven aan de invloed van het Hoge Licht. Uiteraard is dit een voorbeeld van fysiek gedrag vanuit egoïstische redenen: het verlangen om te leven en van het leven te genieten. Maar we moeten ons met betrekking tot de spirituele correctie op dezelfde manier ondergeschikt maken.

Vraag: Ik heb de indruk dat de enige plek waar ik zuurstof kan krijgen de groep is. Wat kan je doen als je niet bij de groep bent en gebrek aan lucht hebt?

Antwoord: Zuurstof vinden we niet zomaar in de groep, maar alleen omdat de Schepper daarin aanwezig is. Het is belangrijk om dit heel duidelijk te hebben, anders verliezen we onze richting.

Intussen is het heel moeilijk voor ons om de gedachte vast te houden dat ons hoogste doel bestaat uit het verblijden van de Schepper. Je kunt het vergelijken met een klein kind, er wordt hem geleerd dat hij zijn moeder moet gehoorzamen en dat hij van haar moet houden. En dan gehoorzaamt hij ook! Hij stelt er verder geen vragen over: of hij nu wel of niet van zijn moeder houdt, hij klampt zich aan haar vast zoals elk kind dat doet bij zijn moeder, vanuit een eenvoudig egoïstisch animaal instinct.

Maar als we opgroeien, verwijderen we ons van onze moeder en pas later, op rijpere leeftijd, gaan we begrijpen en waarderen hoeveel onze ouders voor ons  hebben gedaan. Dan zijn we zover dat we het kunnen begrijpen. Dit maakt duidelijk dat er een bepaalde tijd moet verstrijken voordat een mens de woorden “de Schepper verblijden” gaat proeven.

Deze periode van ontwikkeling maken we dankzij het Licht mee, zoals alles in ons leven alleen onder de invloed van het Licht verandert. Wij hebben het gevoel dat er jaren voorbij gaan, we worden volwassen en de tijd doet zijn werk, maar dat is niet waar. We begrijpen niet dat er eigenlijk helemaal geen jaren bestaan, het enige wat bestaat is de invloed van het Licht waardoor we de stroom van tijd en verandering ervaren.

Nu we dus spreken over het feit dat het noodzakelijk is om je bewust te zijn van de Schepper, klinkt het voor ons als een klein kind dat we ervan overtuigen dat hij van zijn moeder moet houden. Je moet het eenvoudigweg mogelijk maken voor het Licht om je steeds meer te beïnvloeden, probeer de invloed van het Licht te vermeerderen en vergroot je gevoeligheid voor het Licht door je werk in de groep en disseminatie.

Dan zal je ontdekken hoe er een speciaal soort houding in je zal ontwaken naar de woorden die daarvoor leeg leken te zijn: “de Schepper verblijden.” Wie is deze Schepper? Waar is Hij? Plotseling ga je Hem steeds dichterbij je voelen. Je voelt Hem niet, maar als Hij genoemd wordt, worden er bijzondere gevoelens en een bijzondere houding in je gewekt. Dit gevoel breidt zich steeds meer uit, het raakt je hart en ontroert je.

Dit gevoel gaat groeien: in één punt zal het noemen van de Schepper verschillende gevoelens en emoties oproepen. Dit punt breidt zich uit, daarin verschijnen verbindingen in verschillende vormen. Zo wordt er een nieuwe Kli, een nieuw zintuig, in je gebouwd.

From the Preparation for the Daily Kabbalah Lesson 3/11/14

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed