Houd De Verbinding In Stand!

laitman_527_03Vraag: U zegt dat als iemand zich slecht voelt hij zijn gevoel met de Schepper kan verbinden. Maar als ik dat doe, beschuldig ik de Schepper want ik vind dat hij me niet voldoende Licht geeft om me goed te kunnen voelen.

Antwoord: Allereerst is het niet zo belangrijk of ik de Schepper zegen of vervloek, of ik Hem goed of slecht behandel. Het belangrijkste is dat ik de verbinding met Hem niet onderbreek.

Zelfs als het een verbinding van ‘rug naar rug’ is, als ik me ongelukkig voel bij de Schepper en Hem voortdurend tegenspreek, met Hem strijd en een conflict heb met Hem, is dat niet belangrijk. Het belangrijkste is dat ik niet vergeet dat ik met de Schepper verbonden ben.

Deze verbinding moeten we altijd in stand houden, in alle situaties en omstandigheden. Ik moet er niet bang voor zijn om te ontdekken dat ik niet blij ben met Hem.

Houd Hem altijd voor ogen als de enige partner. Alle anderen zijn niet meer dan beelden, schaduwen, geen mensen, dat geldt voor iedereen, zonder uitzondering, zij worden aan je gegeven zodat je – door je houding naar de Schepper via hen te ontdekken – Hem onthult.

Vraag: Maar hoe kan ik tot de eigenschap van geven komen als ik voortdurend boos op Hem ben en Hem beschuldig?

Antwoord: Je zult ontdekken hoe nuttig het is als je Hem voortdurend vervloekt.

De sleutel hier is standvastigheid, het ononderbroken contact met Hem: van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat, onophoudelijk. Je legt Hem je eisen en je beschuldigingen voor, je maakt Hem verwijten en je vervloekt Hem, en daardoor schrijf je al je daden, gedachten en verlangens aan geen andere factor toe dan aan Hem.

Als je dit doet, zal je Hem dezelfde dag nog onthullen. Onthul Hem in de praktijk zonder dit jarenlang uit te stellen. We hebben behoefte aan een sterke concentratie, een sterke focus, waarbij je allereerst gaat begrijpen hoe Hij je bestuurt en dan zal je gaan inzien wat Zijn spel is, “de dans van de bruidegom met zijn bruid” genaamd. Vanaf dat punt worden onze intenties duidelijk.

From the Daily Kabbalah Lesson 7/22/15, Shamati #241

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: