Wees Voorzichtig: Woorden Kunnen Doden

laitman_546_01Vraag: De mensheid heeft lang gedroomd over democratie en vrijheid van meningsuiting. Er is veel bloed vergoten tijdens de gevechten die plaats gevonden hebben om dit recht te bereiken. Vrijheid van meningsuiting is een van de belangrijkste resultaten die de moderne mens bereikt heeft.

Als er dictators aan de macht komen, is het eerste wat zij doen: de vrijheid van meningsuiting beperken. Waarom vinden we het zo belangrijk om onze gedachten en meningen vrijuit te zeggen?

Antwoord: Het verlangen naar vrijheid van meningsuiting komt uit het menselijk egoïsme voort en uit ons verlangen om ‘belangrijk’ te zijn. Vrijheid van meningsuiting voegt sociaal gewicht toe als we trots opstaan en onze mening naar voren brengen. Dit is de manier waarop we in dit leven en in deze wereld onze aanwezigheid vorm geven.

Het verlangen om onszelf uit te drukken is van ons egoïsme afkomstig, iedereen kent dit. Als ons egoïsme groter wordt, wordt dit gecompliceerder en veeleisender. Dan beslaat de behoefte aan zelfexpressie een steeds groter gebied.

Duizenden jaren geleden hadden mensen er geen behoefte aan om openlijk hun mening te zeggen. Men woonde in kleine dorpjes en men voelde niet dat er een gebrek aan meningsuiting bestond: waar zouden ze het dan over moeten hebben?

De moderne mens waardeert zijn vrijheid van meningsuiting, maar weten we eigenlijk wel wat dat is? Als dit de vrijheid is om alles maar te zeggen wat we willen, hoe weten we dan zeker of onze standpunten juist zijn? Beseffen we wel dat we verantwoordelijk zijn voor wat we zeggen, dat we iemand kunnen kwetsen?

We kunnen hetzelfde over regerings verkiezingen zeggen. Beseffen we wel dat we verantwoordelijk zijn voor de toekomst van ons land en zelfs voor de hele wereld als we verkiezingen houden?

De kwaliteit van de vrijheid van meningsuiting is afhankelijk van het ontwikkelingsniveau van de mens, van zijn educatie en van wat hij begrijpt van wat er gezegd wordt en de invloed die ervan uitgaat. Het gaat hier niet over de speeches in Hyde Park in Londen, een vermaak voor de toeristen.

Voordat wij gebruik maken van het voorrecht van vrijheid van meningsuiting, moeten we een goede educatie gehad hebben want deze vrijheid legt een grote verantwoordelijkheid op onze schouders. Niet alleen zijn de woorden die uitgesproken worden sterke wapens, dit geldt eveneens voor onze gedachten. Onze gedachten dwarrelen rond de wereld en botsen tegen elkaar aan, zij creëren een veld van gedachten dat zijn invloed op ons en op de hele wereld uitoefent.

Daarom verplicht vrijheid van meningsuiting ons ertoe om ons op een zeker niveau te bevinden en te accepteren dat dit een enorm grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Als wij iets hardop uitspreken moeten we er zeker van zijn dat onze woorden, die zich ver over de wereld verspreiden, bijdragen tot meer correctie en niet uitgesproken worden omdat ik mijn waarheid wil bewijzen zoals mijn egoïsme die laat zien.

From KabTV’s “A New Life” 6/21/15

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed