Van Binnen Naar Buiten

laitman_934Vraag: Wat is de spirituele betekenis van ‘mijn land’?

Antwoord: ‘Mijn land’ is een verlangen dat ik moet corrigeren. Dat kan ik niet alleen doen, maar alleen vanuit eenheid met anderen.

Anderen zijn delen van mijn ziel, zij lijken vreemdelingen voor mij die zich ogenschijnlijk buiten mij bevinden. Op die manier kan ik met hen omgaan alsof ze niet bestaan of – naar het lijkt – ver van me afstaan.

Ik kan op een andere manier met hen omgaan als ik begrijp dat zij zich in mij bevinden, dit zijn mijn persoonlijke eigenschappen die door mijn mind buiten mij geprojecteerd worden om het mij mogelijk te maken om er op een vrijere en uitgebreidere manier mee te werken, ik kan al mijn eigenschappen en die van hen als tegengesteld zien.

Wanneer ik begrijp dat dit mijn eigenschappen zijn, kan ik ze accepteren. Maar als ik denk dat ze van iemand anders zijn, ben ik niet bereid om ze te accepteren of dichter bij deze mens te komen. Als ik mijn innerlijke eigenschappen in de vorm van miljarden mensen om mij heen waarneem, helpt mij dat om mijn innerlijke onzorgvuldigheden, tegenstellingen en fouten als door een vergrootglas te bekijken.

Op deze manier kan ik mijzelf meteen gaan corrigeren, want die mens bevindt zich buiten mij. Ik voel de kleinste discrepantie tussen ons en ik wil mezelf niet voor de gek houden! Als die mens zich echter in mij bevindt, ben ik bereid om het eens te zijn met alles wat er is en dan corrigeer ik mezelf nooit. Dus ik zie mezelf van binnen naar buiten in de vorm van alle mensen om mij heen.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 8/13/14

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: