Kan De Leraar De Maatstaf Zijn?

laitman_249-01Vraag: Als ik de Schepper niet voel, kan ik mij dan op u afstemmen als het Doel, want u en uw Doel zijn duidelijk voor mij?

Antwoord: Als dat goed voelt voor je, kan je je op mij afstemmen. Ik wijd heel mijn leven en al mijn tijd aan studeren en les geven, aan het verlangen naar de Schepper en aan de hulp aan anderen om datzelfde te doen. Dit is van essentieel belang voor een ieder van ons.

In de wijsheid van Kabbalah kan de leraar echter niet de maatstaf zijn, want niemand kent zijn innerlijke leven, zijn innerlijke ontwikkeling. Wij zien alleen wat hij uiterlijk doet op het fysieke niveau, het animale niveau.

De religieuze Chassidiem bijvoorbeeld, imiteren hun leraar: “Oh, onze Rabbi eet dat en dat heel graag en hij kleedt zich zo en zo, dan doen wij hetzelfde.”

Natuurlijk is dat geen basis voor imitatie. Hiermee ontvang je totaal niets want ik besta in het dagelijks leven volgens de behoeften van mijn fysieke, animale lichaam. Ik doe wat mijn lichaam van mij vraagt en volg het advies van dokters op. Ik luister naar dokters en ik luister naar mijn lichaam.

Dit heeft absoluut niets met de spirituele wereld te maken. Alles wat met spiritualiteit te maken heeft is diep in het innerlijk aanwezig en is ontoegankelijk voor het oog en voor imitatie. Het heeft dus geen zin om naar mij te kijken.

Denk aan een ieder van ons in de vorm van het bereiken van het Doel. Als iedereen ernaar gaat verlangen dat zijn vrienden het Doel bereiken, kunnen we dat benoemen als het “Gebed voor de Velen”.

From the Lesson in Russian 2/7/14

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: