Jullie Moeten Op De Trompetten Blazen, Dan Zullen Jullie Gered Worden

laitman_232_10De Torah, Bamidbar 10:8: De zonen van Aäron, de priesters, moeten op de trompetten blazen, dit is een eeuwige wet voor jullie nageslacht.

Een trompet symboliseert opstijgen, de kracht van opstijgen. Alleen de priester heeft deze kracht omdat hij in contact is met de Schepper. Anderzijds zijn het alleen de Levieten die de priesters dienen. Het deel van onze ziel dat tot de Schepper behoort, wordt een Cohen (priester) genoemd. Hoewel de Levieten het bovenste deel vormen dat tot de Schepper behoort, bestaat hun werk er alleen uit om het Licht van Hem naar degenen die op een lager niveau zijn te brengen. De priesters werken van beneden naar boven ten dienste van de Schepper, terwijl de Levieten van boven naar beneden werken ten dienste van de schepselen. 

De Torah, Bamidbar 10:9-10: Als jullie in jullie land ten strijde trekken tegen een vijand die jullie onderdrukt, moeten jullie op de trompetten een teruah blazen, waardoor jullie bij de Eeuwige jullie God in herinnering gebracht worden en zo van jullie vijanden gered worden. Ook op jullie vreugdedagen, op jullie feestdagen en op jullie nieuwe-maansdagen moeten jullie op de trompetten blazen bij jullie brandoffers en bij jullie vredeoffers en zij zullen een herinneringsteken bij jullie God zijn, Ik ben de Eeuwige jullie God

De trompetten worden gebruikt om de intentie sterker te maken, waarom en waarheen ben je op weg en waarmee verbind je je? Dat komt omdat het hier niet over gewone trompetten gaat waarop een mars gespeeld wordt, maar over vaten die speciale geluiden maken op speciale frequenties en in een speciale volgorde, volgens een speciale reeks die steeds opnieuw herhaald wordt. Dit alles symboliseert de fasen van de correctie van de Kli (vat) en de delen van de ziel die op deze speciale manier gecorrigeerd worden. Het gaat hier over het meest complexe gedeelte van de wijsheid van Kabbalah. In onze wereld betekent op de Shofar (hoon) blazen niet meer dan wat geluiden maken, terwijl het over een heel serieuze handeling gaat in het innerlijk werk van een mens.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 2/11/15

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed