Het Contactpunt Met De Schepper

laitman_740_02De Torah, Bamidbar (Numeri) 9 vers 6-8: Maar er waren enkele mannen die onrein waren geworden door contact met het lijk van een mens, daarom konden zij die dag geen Pesach vieren, en zij kwamen die dag naar Mozes en naar Aäron.

En die mannen zeiden tegen hem: “Wij zijn onrein geworden door het lijk van een mens, waarom moeten wij achtergesteld worden door niet de gelegenheid te krijgen het offer voor de Eeuwige op de daarvoor bestemde tijd te brengen, samen met de kinderen Israëls?” En Mozes zei tegen hen: “Blijf hier wachten zodat ik kan horen wat de Eeuwige jullie zal opdragen.”

Zij die onrein zijn door het lijk van een mens, betekent dat zij zich in hun innerlijk werk verbinden met hun dode verlangens die op eigenbelang zijn gericht en niet op de intentie om aan anderen te geven.

Een mens die plotseling wegzakt in zulke verlangens kan er niet van bevrijd worden en niet gecorrigeerd worden. In een dergelijk geval kan hij niet alleen het land Israël niet binnengaan, hij kan evenmin zijn spirituele vooruitgang vervolgen.

En Mozes zei tegen hen: “Blijf hier wachten zodat ik kan horen wat de Eeuwige jullie zal opdragen.” Mozes besluit niets alleen, want hij is dat punt in ons dat sterk naar de Schepper verlangt. Als het een verlangen van beneden krijgt, moet het contact met de Schepper zoeken. Dit is de functie van Mozes en hieruit bestaan zijn handelingen.

Hij is zowel loyaal aan het volk als aan de Schepper omdat hij het contactpunt tussen hen is, namelijk tussen alle ongecorrigeerde eigenschappen en de hoogste eigenschap van liefde en geven.

Hij bezit geen ik, daarom wordt hij de slaaf van de Eeuwige genoemd, zoals er geschreven staat: “Er is geen enkele profeet zo groot als Mozes.” Met andere woorden: het gaat hier over absoluut geven in beide richtingen.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 2/04/15

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: