Werk In De Generatie Van De Messias

laitman_281_02Tot aan de generatie van de Messias bestaat al het werk uit het annuleren van het ego, daarbij zijn er verschillen, afhankelijk van de bestemming van iedere ziel. Er zijn in elke generatie hoge zielen met een speciale opdracht.

Dit zet zich voort totdat we de tijd van de Messias bereikt hebben en in die tijd leven we nu. De hele wereld wordt één ziel, één familie, we moeten dus handelen in overeenstemming met de tijd waarin we leven.

Dit wil niet zeggen dat we moeten zitten wachten op de Messias en hopen op een of ander wonder van Boven. Er bestaan geen wonderen. Er bestaat maar één wonder: de vonk die in een mens ontwaakt. Het overige hangt af van de inspanningen die een mens verricht en van zijn werk, hierbij zijn er geen concessies van de zijde van het Hogere Systeem. Het is onze opdracht om het Licht dat Hervormt naar ons toe te trekken en correctie te bereiken om tot de eenwording van allen met allen te komen.

In onze tijd wordt dit vervuld door disseminatie waarbij we gebruik maken van alle mogelijkheden die we hebben. Het is uiteindelijk de meest effectieve en praktische actie van correctie die we kunnen uitvoeren. Daarom kunnen we niet onder dit werk uit. We moeten inzien dat onze hele studie en alle systemen die we bouwen alleen bedoeld zijn om verder te gaan met de verspreiding van de methode van correctie en verbinding.

Dit is het belangrijkste gedeelte van ons werk en we zullen hiervoor beloond worden met een gecorrigeerde ziel en met het bereiken van de vorm van Adam (Mens). Dan zullen we ontdekken wat de verhevenheid van de 600.000 zielen die Malchut vormen betekent. Alle zielen van Israël zijn gevat in de wereld Atzilut en rijzen omhoog tot het niveau van GAR van Atzilut, de 600.000 genaamd, dit is 620 maal groter, de volledige verwerving van het minimale Licht van Nefesh van Nefesh van Nefesh, tot het Licht van NRNHY volledig bereikt is.

Dit is ons werk en het belangrijkste hierbij is om niet te vergeten dat onze eenwording de vervulling van de correctie is. De praktische realisatie hiervan is de eenwording van het hele volk, zoals er geschreven staat: “De Eeuwige woont temidden van Zijn Volk.” Hier vinden we onze correcties en de correctie van onze ziel.

Wij mogen niet vergeten dat dit van ons vraagt dat we onophoudelijk werken en voor mensen zorgen. Hierbij bestaan er verschillende niveaus: de minerale, vegetatieve en animale niveaus en de mens, een arme bedelaar is even belangrijk als een prins. Zij die zich op het niveau van de hele natie bevinden krijgen vanuit die grote hoeveelheid de kracht van miljarden mensen. Op het vegetatieve niveau zijn er minder delen en nog minder op het animale niveau, op het niveau van de mens zijn er maar enkelen.

Uiteindelijk zullen wij de hele wereld ontmoeten, allerlei soorten mensen en later zal ons duidelijk worden waarom het zo is. Wij kunnen ze niet meteen herkennen. We zien dat mensen eerst enthousiast zijn, dan neemt het enthousiasme af of zij volgen het juiste pad via een heel dunne lijn en plotseling wijken zij af en worden ze aangetrokken tot een onbekende richting.

Wij moeten voor iedereen zorgen, zoals voor kinderen, totdat zij volwassen zijn, en ons realiseren dat wij juist dankzij deze zorg zelf gecorrigeerd worden en groeien. Wij kunnen de ene ziel alleen door disseminatie bereiken. Dit is onze opdracht.

From the Preparation for the Daily Kabbalah Lesson 3/21/14

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed