Wat Is Er Voorbij De Sterren?

laitman_928Vraag: Hebt u ooit gedacht dat u zich zou verdiepen in de wijsheid van Kabbalah? Wanneer dacht u daar voor het eerst over na?

Antwoord: Ik denk dat ik – toen ik een jaar of zeven à acht was – besefte dat ik moest uitzoeken waarom er sterren waren. De immens donkere hemel heeft me altijd gefascineerd. Als kind ging ik vaak naar buiten en staarde ik naar de donkere hemel. Ik begreep niet waar ik was, wat ik was, wat dit om me heen allemaal was en waarom de sterren zo mysterieus twinkelden.

In die tijd dacht ik dat het met astronomie te maken had. Ik voelde me er toe aangetrokken totdat ik me realiseerde dat astronomie bestaat uit mechanische berekeningen, toen verloor ik mijn belangstelling daarvoor.

In die tijd wist ik niet wat de wijsheid van Kabbalah was en kon ik me niet voorstellen dat ik daarin de oplossing zou vinden van de betekenis van het leven. Ik verlangde er altijd naar om daar achter te komen. Later, toen ik de wijsheid van Kabbalah bestudeerde, realiseerde ik me dat de Reshimo (herinnering) al in mij tot uiting kwam, de innerlijke behoefte, het onvervulde verlangen dat vóór het einde van de schepping niet vervuld wordt. Ik wist dat ik daaraan niet zou kunnen ontkomen.

Vraag: Is de wijsheid van Kabbalah voor iedereen bedoeld of alleen voor de mensen in wie een Reshimo wordt onthuld, mensen die de vraag stellen: “Wat is er voorbij de sterren?”

Antwoord: Ik denk dat wij dankzij onze inspanningen (van mij en mijn studenten), de wijsheid van Kabbalah aan iedereen zullen onthullen, omdat deze wijsheid nu heel dicht bij mensen staat.

Wij varen mee op de stroom in de boot van ons leven en we worden geleidelijk aan ergens naar toe gebracht. De wijsheid van Kabbalah helpt ons om aan dit proces deel te nemen en onze inspanningen toe te voegen aan de natuurlijke ontwikkeling van ons verlangen, want verlangen is de enige ‘stof’ die geschapen is.

In de mate waarin een mens deelneemt aan de evolutie van het verlangen, gaat hij de oorzaken ervan onderzoeken, de oorsprong, de stroom van het leven, het doel ervan en vraagt hij zich af hoe hij het kan beïnvloeden, waar de grenzen van zijn vrije wil liggen. Bovendien bereikt hij dan zijn oorsprong, zijn punt in dit proces en zijn uiteindelijke staat.

Dit alles kunnen wij zelf ontdekken, dit betekent dat wij boven de natuurlijke, onontkoombare ontwikkeling van ons enorm grote verlangen kunnen uitstijgen, boven alle materie van het universum uit en dat we dit enorme mechanisme kunnen bereiken. Alleen degenen die de behoefte hieraan voelen, de noodzaak om dit te ontdekken en het doel van hun bestaan te bereiken, mogen dit ontdekken. Als een mens er echter geen behoefte aan heeft, mag je hem niet dwingen om zich hierin te verdiepen en dan is het ook niet nodig. Zo iemand zal op een natuurlijke wijze meedrijven op de stroom, in een snelheid die bepaald wordt door het alomvattende mechanisme van het heelal.

From KabTV’s “Conversations with Michael Laitman” 6/1/15

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: