Waarom Heeft De Schepper De Neiging Tot Het Kwaad Geschapen?

laitman_207Vraag: Hoe kon de Schepper die alleen goed is en goed doet de neiging tot het kwaad creëren waarin geen eigenschap van Hem aanwezig is? Waarom heeft Hij dat gedaan? Waarom zijn we niet in een wereld geboren die vol goedheid is?

Antwoord: Als we in een wereld geboren zouden zijn die alleen maar prachtig is, zouden we aan de engelen gelijk zijn, zij kennen de neiging tot het kwaad niet. Dan zouden we dus in gelijkheid van vorm met één enkele Kracht leven.

Het is echter het Doel van de schepping om het niveau van de Schepper te bereiken, om wijzer te worden, meer waar te nemen en dezelfde staat te bereiken als Hij, om evenveel kracht te verkrijgen en Zijn eigenschappen, om volkomen gelijk aan Hem te worden.

Om dit niveau te kunnen bereiken moeten wij de eigenschappen verdragen die tegengesteld zijn aan de Schepper. Daarnaast moeten we echter ook de eigenschappen verkrijgen die aan de Zijne gelijk zijn, we moeten dus uit twee delen bestaan. Eén deel is de neiging tot het kwaad, het zijn de eigenschappen waarmee we in deze wereld geboren zijn, die tegengesteld zijn aan de Schepper.

Het andere deel zijn de eigenschappen van de Schepper, die eigenschappen moeten we zelf verwerven, zelfstandig. Het is de bedoeling dat wij op die manier onszelf ‘bouwen’ door met beide delen krachtiger te werken en zo steeds meer op de Schepper te gaan lijken.

Het proces waardoor wij Zijn niveau kunnen bereiken, bestaat uit 125 graden. Dit proces is beëindigd als wij de staat bereikt hebben die beschreven wordt als: De Zonen van de Schepper zijn naar Hem teruggekeerd. Dit gebeurt als wij dezelfde eigenschappen hebben bereikt als die van de Schepper. Wij kunnen dit alleen bereiken als wij uit twee tegengestelde delen bestaan.

Daarom heeft de Schepper de neiging tot het kwaad geschapen, een egoïstisch verlangen. Hij is echter de Ene die ons verlangens naar het goede geeft als wij Hem daarom vragen. Deze twee krachten maken het ons mogelijk om perfectie te bereiken.

Vraag: Maar hoe kan ik eigenschappen verkrijgen die ik helemaal niet ken?

Antwoord: Daarvoor moet je deel uitmaken van een groep die aan dezelfde taak werkt. Je moet samen met hen hieraan werken. Je kunt dit niet alleen doen, geïsoleerd. Verbinding met de groep wekt het Terugkerende Licht op en op die manier ontvang je een tweede, positieve Kracht van de Natuur die de negativiteit in ieder van ons in balans brengt.

From the Israeli Radio Program 103FM, 5/17/15

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed