Waar Is De Ziel Te Vinden?

laitman_628_3Vraag: Zijn er in het verleden mensen geweest die hun ziel hebben ontdekt? En zo ja, waar zijn de zielen van die mensen?

Antwoord: Van generatie op generatie waren er veel Kabbalisten. De eerste was Adam HaRishon, na hem volgden twintig generaties Kabbalisten, tot aan Abraham, daarna Isaac, Jacob, Mozes, enz….. tot aan onze tijd.

Al deze Kabbalisten hebben een buitengewone staat bereikt, een speciale Kli (vat), de ‘ziel’ genaamd, waarin zij een Hogere Kracht en eeuwig leven hebben ontdekt. Het is de bedoeling dat wij dit allemaal bereiken.

Vraag: Waar zijn hun zielen nu?

Antwoord: Hier staan we voor de vraag: wat betekent “Waar is de ziel?” Is er een plaats waar een ziel zich bevindt? Als wij spiritualiteit waarnemen, gaan we ons realiseren dat er niet zoiets als een plaats bestaat. Tegenwoordig stelt zelfs de kwantumfysica dat er niet zoiets als een plaats, tijd en beweging bestaan. Al deze parameters zijn relatief, zij hebben niets tastbaars of werkelijks.

Als wij ons niet meer in ons ego verdiepen en buiten ons egoïsme treden in de richting van onze naasten, gaan we een externe werkelijkheid voelen die zich buiten de grenzen van ons ego bevindt. Dan verdwijnen al deze uitgangspunten van ruimte, tijd en beweging.

Vraag: Wat gebeurt er als wij sterven voordat wij deze staat bereikt hebben? Al die Kabbalisten die u noemde leefden duizenden jaren geleden …

Antwoord: Het lichaam sterft, het animale deel, maar er sterft niets dat tot de ziel behoort. Als een mens tijdens zijn leven het niveau bereikt waarop hij aan zijn naaste kan geven, dus als een mens zijn ziel waarneemt, beseft hij wat de ziel is. Dit deel van ons sterft nooit.

Mijn leraar Rabash zei, dat als een mens die spiritualiteit heeft bereikt sterft, zijn fysieke lichaam lijkt op een shirt dat hij ’s avonds uittrekt en bij de vuile was doet. Meer is het niet, als wij ons fysieke lichaam vergelijken met onze innerlijke ziel.

From the Israeli Radio Program 103FM, 5/10/15

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed