Verboden = Onmogelijk

Dr. Michael LaitmanVraag: Ik heb naar uw les van maandag 24 mei 2015 gekeken, de les over het artikel ‘De Ezel Berijder’, naar mijn bescheiden mening is het een prachtig artikel. Ik begreep uit uw woorden dat het in de wijsheid van Kabbalah verboden is om mijn ‘ware ik’ te bereiken in een staat van Malchut. In verband hiermee kwamen er een aantal vragen in me op:

  1. Betekent dit dat het doel van de wijsheid van Kabbalah eruit bestaat dat ik mijn ‘ware ík’ moet bereiken zoals het in Bina aanwezig is – en zou het zelfs zo kunnen zijn dat het ‘ware ik’ van ieder mens in Olam Ein Sof bestaat – en dat ik het verlangen om te ontvangen niet moet corrigeren tot een verlangen om te geven? Zou het dan zo kunnen zijn dat de correctie van de verlangens niet het doel is, maar dat het erom gaat dat dit alleen een middel is om mijn ‘ware ik’ – de Schepper – te bereiken?
  2. Is er binnen deze context in de wijsheid van Kabbalah een verbod aanwezig op het bereiken van mijn ‘ware ik’ (de verwerkelijking van het verlangen om mijn ‘ware ik’ te bereiken) – in een staat van Malchut (waar wij ons bevinden in het verlangen om te ontvangen)?
  3. Is het mogelijk om dit verbod te schenden en is er een andere bekende weg – niet Kabbalistisch – voor een mens om zijn ‘ware ik’ te bereiken?
  4. Wat zou er met iemand kunnen gebeuren die, ondanks dit verbod, zijn ‘ware ik’ zou bereiken in deze wereld?

Antwoord: In Kabbalah is er niets verboden! Als het woord ‘verboden’ of ‘ongeoorloofd’ wordt gebruikt, betekent dit dat het onmogelijk is en dat het dus geen enkele zin heeft om je ervoor in te spannen. In het algemeen gesproken is echter alles toegestaan, maar wel op een andere manier. Dus ga de weg die je wordt onderwezen, dan zul je spiritualiteit bereiken!

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: