Onthouding

laitman_527_01De Torah, Bamidbar 6:1-6:3: De Eeuwige sprak tot Mozes en zei: Spreek tot de kinderen Israëls en zeg tegen hen: Wanneer een man of een vrouw uitdrukkelijk een gelofte aflegt om het Nazireërschap op zich te nemen ten behoeve van de Eeuwige, moet deze zich van jonge wijn en sterke drank onthouden, hij mag (zelfs) geen wijnazijn van jonge wijn of van sterke drank drinken, geen enkel aftreksel van druiven drinken, noch verse of gedroogde druiven eten.

Een Nazireeër (Nazir) is iemand die de gelofte aflegt om zich aan de Schepper te wijden, daarom onthoudt hij zich van de consumptie van producten waarin wijn of druiven zijn verwerkt.

Enerzijds lijkt het een goede gedachte, er zijn situaties waarin het zelfs noodzakelijk is. Anderzijds is dit niet wenselijk omdat het doel van de Schepping eruit bestaat om de mens, en de gehele mensheid als één ziel, te verblijden. Het blijkt dat een Nazireeër juist weigert om te genieten.

Wanneer je weigert om iets te consumeren wat niet kosher is – iets wat namelijk niet geschikt is voor correctie, zoals vlees dat niet kosher is of vlees gecombineerd met melk, de rechter en de linker lijn zonder Masach (scherm) – kan je het eenvoudigweg niet tot je nemen met de intentie om te geven omdat je deze krachten niet ter beschikking hebt.

Aan het einde van de correctie zal alles perfect zijn, dan zal je deze krachten tot je beschikking hebben en alles kunnen eten vanuit de volmaakte eigenschap van geven. Er zullen geen beperkingen zijn en geen voorschriften, dat alles zal tot het verleden behoren. De voorschriften zijn alleen bedoeld als handelingen voor correctie die noodzakelijk zijn zolang je nog niet alle delen van je ziel gecorrigeerd hebt.

Een Nazireeër echter legt zichzelf beperkingen op en lijkt daarmee te zeggen: “Ik corrigeer een en ander niet.” In dit geval is het natuurlijk veel gemakkelijker voor hem omdat hij veel handelingen niet hoeft te verrichten maar hij zal onder bepaalde voorwaarden het gebrek aan werk moeten compenseren, evenals bepaalde verlangens. Daarom moet een Nazireeër een offer brengen en zo compenseren voor het ongecorrigeerde deel. Dit is een complex systeem waarbij alles afhangt van de kwaliteit van de ziel.

Vraag: Als we over voedsel spreken dat niet kosher is, is het duidelijk dat we dat niet consumeren, maar wijn is kosher.

Antwoord: Wijn symboliseert een heel hoog Licht, het Licht van Hochma. Een Nazireeër begrijpt dat hij dit Licht niet kan ontvangen en gebruiken om zo ten dienste van de Schepper Hochma te bereiken, als hij dat wel zou doen, zou het op de tegengestelde manier in hem uitwerken, het zou hem vergiftigen, zoals in het geval van Samson de Nazireeër die gedwongen werd om wijn te drinken en dronken werd. De betekenis hiervan is dat hij het Licht voor zijn spirituele ontwikkeling niet kon ontvangen en een tragische ervaring meemaakte. Daarom werkt een Nazireeër eenvoudigweg niet met dit Licht. Wij kunnen deze staat allemaal ervaren.

Over het geheel genomen is het duidelijk dat dit alles over een innerlijke staat gaat die niets met onze fysieke eigenschappen te maken heeft.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 1/21/15

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht:

Volgend bericht: