Mini-Model Van Het Universum

laitman_934Vraag: In De Zohar staat geschreven: “Gelukkig is degene die zich in de tent der samenkomst te midden van de eerste tien bevindt, want dankzij hem wordt een groep die uit niet minder dan tien mensen bestaat voltallig en zij worden door de Shechina (Goddelijke Aanwezigheid) gezegend.”

Nadat de groep voltallig is geworden, vindt de correctie plaats. Er staat geschreven: “De Grootheid van de Koning is in de menigte van het volk.” Dus zij die de eerste tien volgen zijn verbonden met de correctie van het lichaam, dat wil zeggen: met de correctie van degenen die samen zijn.

Wat betekent: “De eerste tien worden gevolgd door de hele natie?”

Antwoord: Elke spirituele structuur bestaat uit tien Sefirot, niet meer en niet minder. Door tien verschillende eigenschappen bijeen te brengen, vormen we een mini-model van het universum, met inbegrip van dat deel van het universum dat wij niet kennen en waarvan wij ons geen enkele voorstelling kunnen maken.

Het is nu eenmaal een feit dat wij ons alleen bezig houden met onze kleine wereld, dat we daar in feite niet veel van weten en dat wij deze wereld ook maar ten dele begrijpen, en nu hebben we het niet eens over het uitgestrekte universum waarin alle werelden aanwezig zijn. Daarom is het absoluut onmogelijk om iets te zeggen over de hogere werelden, elk van die werelden is miljarden malen groter dan onze wereld.

Tegelijkertijd is het zo dat deze ‘immens grote onmogelijkheid’ gelukkig heel gemakkelijk begrepen kan worden als wij een gemeenschap van tien mensen bouwen die elkaar aanvullen. Zodra zij zich met elkaar verbinden, gaat de alomvattende Kracht die alle werelden omvat, hen beïnvloeden. Deze Kracht noemen we het Hoge Licht, de Schepper.

Wanneer wij pogingen doen om onze verbinding met elkaar in een harmonieuze staat te handhaven en wij in een staat van geven blijven en elkaar aanvullen volgens het principe: “Heb je naaste lief als jezelf”, ‘noodzaken’ wij die verheven Kracht onmiddellijk om onze inspanningen zodanig te beïnvloeden dat wij ons aan de wet van gelijkheid van eigenschappen kunnen houden. De Hoge Kracht beïnvloedt en helpt ons om ons te verenigen in de mate waarin wij ons daarvoor inspannen.

Als wij één systeem vormen, gaan wij elke beweging die tussen ons plaatsvindt voelen: de één verbindt zich met een ander en vervolgens weer met iemand anders, enz…. Op die manier voelen wij meteen interacties die tussen ons plaatsvinden. Plotseling ervaren wij de krachten en eigenschappen van dat uitgestrekte universum, met inbegrip van de hogere werelden waarvan we ons nu nog geen enkele voorstelling kunnen maken.

Dan zien we: “Oh, er bevinden zich vijf werelden tussen ons!” Plotseling nemen we duidelijk vijf niveaus waar en elk daarvan is verdeeld in sub-niveaus, enz. We kunnen het hele universum onderzoeken door middel van de vereniging van tien mensen (een Minyan) die met elkaar verbonden zijn door absoluut geven en absolute liefde. De verbinding die zij met elkaar hebben is voldoende: meer is er niet voor nodig. Op deze wijze kunnen wij het hele universum gaan begrijpen.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 1/21/15

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: