Liefde En Toewijding

Dr. Michael LaitmanDe Torah, Bamidbar (Numeri) 5:5-7: De Eeuwige sprak tot Mozes en zei: Spreek tot de Kinderen Israëls: Wanneer een man of een vrouw een zonde tegen zijn medemens begaat en daardoor ook tegenover de Eeuwige in ontrouw handelt en zo iemand een schuld op zich laadt, dan moeten zij de zonde die zij begaan hebben bekennen en de hele schuld, vermeerderd met een vijfde, terugbetalen en dat geven aan degene aan wie men het schuldig is.

Vraag: Wat betekent: “Een zonde tegen de Eeuwige begaan?”

Antwoord: “Een zonde tegen de Eeuwige begaan” betekent dat men meer van zichzelf houdt dan van de Schepper. De Schepper heeft geen vorm. Het is de eigenschap van Liefde die van elk van ons moet uitgaan en de leegte tussen ons moet vullen. Als ik van iemand houd zijn al mijn gedachten en intenties op zijn of haar welzijn gericht, dit noemen we ‘anderen liefhebben’. Maar als ik in plaats van die liefde plotseling in egoïstische liefde word ondergedompeld, betekent dit dat ik aan mijzelf ga denken in plaats van bij te dragen aan de alomvattende Liefde tussen ons, ik ga aan mijzelf denken.

Liefde voor de Schepper is liefde voor de eigenschap van liefde en geven. Als ik deze eigenschap echter de rug toekeer, betekent dit dat ik absoluut alleen maar van mijzelf houd. Dit wordt een zonde genoemd. Er bestaat geen middenweg in de natuur: het is óf plus óf min, óf in de richting vooruit óf achteruit. Een andere weg bestaat er niet! Als je dus niet met deze eigenschap verbonden bent, betekent dit dat je duidelijk alleen maar met jezelf verbonden bent! Dit is gewone menselijke liefde op fysiek niveau.

In feite houd ik dan alleen maar van het gevoel dat een bepaald iemand, een gerecht of bepaalde muziek in mij oproept, dat gevoel vervult mij. Wij verwijzen echter naar liefde als een eigenschap, naar een spirituele staat! Een ‘gewoon’ mens kan dit niet begrijpen hoewel het in onze wereld gebeurt, maar we voelen het niet. We begrijpen het niet en ontdekken deze mogelijkheden die we in ons dragen niet.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 1/21/15

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: