Een Oude Verdienste

laitman_749_02Vraag: Waarom wordt het Israëlische volk het ‘uitverkoren volk’ genoemd?

Antwoord: Het Israëlische volk wordt niet het ‘uitverkoren volk’ genoemd omdat ze beter zijn dan anderen, maar omdat ze zijn uitgekozen om voor de hele wereld het voorbeeld te zijn van de juiste correcte eenheid. De Joodse natie werd op basis van eenheid gevormd. Wanneer wij niet verenigd zijn, worden we niet als het volk Israël beschouwd. Alleen door een hechte verbinding waarbij een ieder de ander liefheeft als zichzelf, hebben wij het recht om onszelf het volk Israël te noemen. De Joodse natie werd gevormd door een groep studenten van Abraham die besloten om zich met elkaar te verenigen volgens het principe van Arvut (verantwoordelijkheid voor elkaar) en zij aanvaardden het gebod: “Heb je naaste lief als jezelf.” Dit is het voorbeeld dat het volk Israël aan de hele wereld moet geven en daarom worden zij het ‘uitverkoren volk’ genoemd. Het is onmogelijk om aan deze opdracht te ontsnappen, we zien hoe we er steeds weer naartoe worden geleid.

Vraag: Waarom kan deze opdracht niet aan een ander volk worden gegeven als wij er niet aan voldoen?

Antwoord: Het is niet mogelijk om ons van deze opdracht te ontdoen of eraan te ontsnappen. Wij zullen er wel aan moeten voldoen, hetzij vrijwillig of onder dwang. Dus we moeten dit niet uitstellen of wachten totdat wij er pas onder extreme druk aan gaan voldoen, onder de dreiging van een volgende Holocaust die al daagt aan de horizon.

Het Joodse volk bestaat uit de groep die door Abraham uit Babylonië is gehaald en zich verenigde onder de voorwaarde: “Heb je naaste lief als jezelf.” Het maakt geen verschil dat er sindsdien duizenden jaren zijn verstreken. Het Israëlische volk bestaat uit dezelfde zielen, hoewel hun lichamen vele incarnaties hebben ondergaan. Alleen deze zielen kunnen de hele wereld naar correctie leiden.

Daarom kunnen we niet onder onze opdracht uit, vroeg of laat zullen we deze moeten vervullen, als het niet in dit leven is, in een volgend leven. Dit werd tweeduizend jaar geleden in Het Boek De Zohar geschreven. En hetzelfde staat in meer oude boeken.

Wij kunnen de wereld dus niet vertellen dat we weigeren om deze opdracht te vervullen. Door de alomvattende wet van de natuur wordt de hele schepping naar eenheid geleid, maar het volk Israël maakt het niet mogelijk dat dit doel bereikt wordt. De minerale, vegetatieve en animale niveaus zijn op een natuurlijke wijze in een symbiose met elkaar verbonden, terwijl de mensheid zich niet kan verenigen. Het volk Israël heeft de taak om de mensheid tot eenheid te brengen door als eerste deze eenheid te verwezenlijken en op die manier een voorbeeld te zijn voor anderen.

From the Israeli Radio Program 103FM, 5/31/15

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht:

Volgend bericht: