Democratie En Monarchie

laitman_556De vier legioenen staan voor vier legioenen engelen. Het legioen van Juda vertegenwoordigde het hemelse legioen dat onder de leiding van de Engel Gabriël staat.

Engelen zijn natuurkrachten. Als wij bijvoorbeeld een glas water loslaten, valt het op de grond, dit betekent dat er een engel is die dit glas naar de grond toetrekt.

Als wij alles zo integreren als de Torah het ons gebiedt, kunnen wij de vier krachten onthullen die een mens ondersteunen door middel van de juiste onderlinge samenwerking. Het resultaat van de correcte verbinding tussen alle 12 stammen van het Israëlische volk is de onthulling van de vier belangrijkste krachten: Hochma, Bina, Zeir Anpin en Malchut, de vier engelen, de vier pilaren die alles bij elkaar houden en ons voorwaarts leiden op een onveranderlijke en juiste wijze.

Het gaat hier om een immens grote druk omdat alles nauwkeurig gericht is op onze ontwikkeling. Spirituele wetten zijn absoluut niet democratisch. Als wij ze ontdekken blijkt dat een mens zich tot op zekere hoogte moet inspannen, daarom wordt elke wet vergezeld door een onbuigzame kracht en eveneens door correctie. Hier is geen sprake van democratie. Democratie is een concept dat bedacht is om af te komen van de keizerlijke overheersing. Een monarchie die afkomstig is van Kabbalisten is echter de best denkbare en betrouwbare monarchie.

De spirituele werelden zijn zo geschapen dat er slechts één Hoge Kracht is, de Koning van de wereld en alles is aan Hem ondergeschikt. Het zou in de fysieke wereld net zo moeten zijn. Sinds de monarchieën zijn verdwenen zie ik geen positieve veranderingen in de wereld. Een koning draagt verantwoordelijkheid voor zijn land en de bewoners. De bewoners zijn de onderdanen van de koning, daarom denkt hij aan hen en zorgt hij voor ze. In een democratie echter, wordt de staat geplunderd en iedere politicus denkt alleen aan zijn eigen voordeel, de anderen kunnen doodvallen.

In de tijd van de monarchieën functioneerden zowel het leiderschap als de schatkist efficiënter. Als de koning door de wijzen werd gesteund, was alles gericht op het welzijn van de staat. Alle koningen van Juda hadden een raad van wijzen aan hun zijde, het Sanhedrin. Daarnaast waren er altijd profeten die deze raad en de staat hun zegen gaven. Dit kunnen wij in het ‘Boek der Koningen’ lezen.

Wanneer wij spreken over spirituele wortels die in onze wereld vervuld worden, moeten we vermelden dat de koning zich aan bepaalde wetten moest houden, omdat de Schepper boven hem stond. Het was duidelijk dat het dagelijkse routine werk van een koning werd uitgevoerd volgens zijn spirituele niveau. Het ging over heel veel werk!

Koning David heeft, wat hij op spiritueel niveau heeft bereikt, in de Psalmen beschreven en Koning Salomo in het Hooglied. Het Hooglied is het heiligste boek, het beschrijft de eenheid, de volmaakte liefde tussen de Schepper en de schepselen. Dit zijn de hoge spirituele niveaus waarop de koningen, de rechters en de profeten zich bevonden.

Ondanks de strakke hiërarchie konden mensen die geen priester of Leviet waren ook lid van het Sanhedrin worden. Zij moesten allemaal tot één besluit komen, niet door middel van democratie maar door wederzijdse concessie, dit is een volkomen andere houding naar de wereld.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 12/24/14

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed