De Zoektocht Naar Onze Ziel

laitman_284_07We zijn in onze tijd getuige van grote ontwrichtingen over de hele wereld. We weten echter vanuit onze geschiedenis en de spirituele structuur dat deze bewegingen zich uiteindelijk opeenstapelen en zich tegen Israël keren, tegen de Joden. Zo is het altijd geweest en zo zal het altijd zijn.

De profeten hebben veel geschreven over de dagen van de Messias, we moeten lezen wat zij erover zeggen. Als wij de tijd niet versnellen en niet de noodzakelijke correcties aanbrengen in de spirituele dimensie, veranderen de gebeurtenissen in de fysieke wereld.

De spirituele correcties zijn afkomstig van de innerlijke Kelim (vaten), want Israël is het innerlijk van de wereld. Als Israël echter niet actief is in het correctieproces waar zij zelf aan moet werken, zullen de correcties plaatsvinden via de naties van de wereld die nu een begin hebben gemaakt met acties tegen Israël. We weten wat het resultaat is van dergelijke acties.

Zeventig jaar na WO II bevinden we ons in dezelfde spiraal als toen. De dreigingen nemen vaste vormen aan en nemen toe. Tegelijkertijd wordt er ook gestreden tegen andere staten, alles zal echter uiteindelijk uitkomen bij de belangrijkste oorzaak van deze realiteit, namelijk het conflict tussen Israël en de rest van de wereld.

Wij moeten niet wachten op een golf van vijandigheid die zich opnieuw tegen ons zal keren, deze keer vanuit alle windstreken op aarde. Dit keer zullen we niet te maken hebben met naties die ons zullen ondersteunen en anderen die tegen ons zijn. De hele wereld zal nu tegen ons zijn, precies zoals de profeten het gezegd hebben. Daarom moeten we de correcties maken waarvoor we nu verantwoordelijk zijn: zoveel wij kunnen de straat opgaan en de delen die tot onze spirituele Kli behoren met elkaar verbinden, zodat we in kwantiteit en kwaliteit de omvang bereiken die de juiste zal zijn voor de komst van het eerste Hoge Licht: Nefesh van Nefesh.

Alleen dit kan ons bevrijden van alle Klipot (schillen) en ons door een ‘firewall’ afscheiden van de onzuivere krachten. Dan zullen we samen in één spirituele Kli zijn en we zullen deze Kli steeds meer ontwikkelen totdat we eenheid met de Schepper bereiken. Dit is de roep van onze tijd, onze opdracht. We moeten ons voorbereiden op deze acties en weten dat wij hierdoor onze ziel corrigeren en dat wij alleen door onze onderlinge verbinding onze ziel kunnen onthullen, namelijk de onthulling van de Schepper aan ons, de schepselen.

Al onze groepen in het buitenland gaan door met de gewone disseminatie acties zoals voorheen, maar in Israël hebben we een speciale agenda voor disseminatie. Wij moeten de kracht worden waartegen geen weerstand mogelijk is. Als iemand tegen ons opstaat, zullen we de kracht hebben om hem te weerstaan. Anders vervullen wij onze opdracht niet. Dit is geen actie van externe disseminatie, het gaat over het bijeen brengen van de delen van de ziel die wij nodig hebben om de eerste volle maat te bereiken waardoor het mogelijk zal zijn om de Schepper in onze Kli te onthullen. Wij moeten alle delen van de ziel met elkaar verbinden totdat wij een omvang van 600.000 hebben bereikt, zoals het volk Israël dat zich verzamelde bij de berg Sinaï.

Wij hebben een zo sterke verbinding in de groep nodig dat het Hoge Licht erin kan worden onthuld. Daarom moeten we deze disseminatie actie zien als de zoektocht naar onze ziel. We verzamelen de delen van de alomvattende ziel en bereiden het fundament voor de onthulling van de Schepper voor, zonder dat zal de wereld steeds verder uiteenvallen. Ik vind de situatie uiterst zorgelijk.

From the Talk about the Importance of Dissemination 3/19/14

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed