De Lotsbestemming Die Voor Ons Is Uitgekozen

Laitman_043Vraag: Als het waar is dat het Joodse volk in het land Israël woont om spiritueel werk te doen, waarom is het dan zo moeilijk om hier te wonen. Uit elk kleinigheidje dat ergens anders in de wereld gemakkelijk op te lossen is, ontstaat in Israël een verschrikkelijke, onverdraaglijke oorlog.

Antwoord: De reden daarvan is dat alles wat in Israël gebeurt tot de spirituele correctie behoort. Daarom is het zo moeilijk om zelfs maar een klein stapje te corrigeren, want de spirituele correctie vindt hier plaats. Wij corrigeren het spirituele systeem waardoor het Licht en de overvloed op de hele wereld neerdaalt.

De veranderingen die in het volk Israël plaatsvinden, beïnvloeden het Hogere Systeem waardoor alle hogere werelden bestuurd worden en niet alleen onze wereld. Via de naties van de wereld is er geen enkele kans dat het Hogere Systeem beïnvloed wordt. Alleen het volk Israël beïnvloedt het Hogere Systeem. Joden kunnen het niet eens zijn met deze taak en proberen om een eenvoudig leven te leiden zoals iedereen, er wordt aan hen echter niet gevraagd wat zij willen. Deze opdracht is ons opgedragen en het is onmogelijk om de uitvoering ervan te weigeren, net zoals wij onze ouders niet uitgekozen hebben toen wij werden geboren.

Het heeft dus geen enkele zin om erover te discussiëren of we deze rol nu wel of niet aangenaam vinden. Laten we het dus alleen maar hebben over de manier waarop wij deze opdracht kunnen uitvoeren nu wij vrijheid van keuze hebben, als wij deze rol niet vrijwillig op ons nemen, krijgen we klappen totdat het lijkt alsof we geen keuze meer hebben, wij moeten op een speciale manier vooruit komen. Wat kunnen we eraan doen? We zijn nu eenmaal met deze lotsbestemming geboren.

Er is geen andere manier voor het Hoge Bestuur om ons in beweging te krijgen en wakker te schudden. Wij begrijpen niet wat we doen en waardoor er correcties gemaakt worden. Er zijn voortdurend negatieve invloeden die van Boven aan ons werken en we proberen ervoor weg te rennen, maar we kunnen niet ontsnappen. Zo komen we langzamerhand op de juiste wijze vooruit en bereiken we correctie.

In deze vorm bestaat het Joodse volk de afgelopen tweeduizend jaar. Het heeft geen enkele zin om in opstand te komen en te protesteren, de keuze is heel eenvoudig. Ofwel het volk Israël vervult zijn opdracht en wordt een waarachtig volk Israël dat leeft volgens het principe: Heb je naaste lief als jezelf en beïnvloedt op deze manier het Hogere Systeem op een positieve manier, waardoor alle positieve veranderingen zich over de hele wereld zullen verspreiden, over de overige zeventig naties, of we voeren onze opdracht niet uit. Dan zullen de verontwaardigde naties van de wereld naar ons toe komen en klappen konen uitdelen totdat wij aan onze verplichtingen voldoen.

Ongeveer zeventig jaar geleden brak de Holocaust uit omdat wij niet bereid waren om onze opdracht te vervullen. Ik hoop dat we nu bereid zullen zijn dat wél te doen zodat er geen nieuwe Holocaust zal komen, we zien de schaduw ervan al aan de horizon opdoemen. Wij kunnen weigeren om deze taak op ons te nemen, het zal echter niet helpen. We zitten in een netwerk, in een systeem dat de hele wereld met elkaar verbindt en dit netwerk zal ons vinden en overal aan ons trekken, waar we ons ook proberen te verbergen.

De tijd is aangebroken om aan onze verplichtingen ten opzichte van de hele wereld te voldoen, het wordt van ons geëist. Van alle kanten zal Israël geboycot worden. Het zal uitlopen op een totale blokkade die ons zal verstikken totdat wij de taak, die het alomvattende Systeem ons toegewezen heeft, zullen uitvoeren en de Wijzen leggen ons uit hoe we al het kwaad kunnen transformeren in goed. Wij moeten alleen eens ophouden om zo koppig te zijn en een beetje naar hun adviezen luisteren.

Vraag: Bestaat er een belofte dat alles goed zal aflopen?

Antwoord: De belofte dat het goed zal aflopen bestaat, op voorwaarde dat wij veranderen en onszelf corrigeren.

From the 4th part of the Daily Kabbalah Lesson 6/10/15, Writing of Baal HaSulam

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht:

Volgend bericht: