De Hiërarchie Van de Collectieve Ziel

Dr. Michael LaitmanVraag: Wie kan er in de spirituele hiërarchie het dichtst bij de eigenschap van geven komen?

Antwoord: Spiritualiteit is de wereld van krachten. Alles gaat in die wereld over krachten.

De Cohens (priesters) staan het dichtst bij de eigenschap van geven, zij vertegenwoordigen het meest innerlijke deel van de algemene ziel, vervolgens komen de Levieten, zij verzamelen de Cohens om zich heen, daarna volgt het volk Israël.

Erev Rav (mensen van allerlei afkomst) bevindt zich achter de Wolk van Zijn Glorie (het Omringende Licht). Zelfs als zij zich tot het uiterste inspannen om zoveel mogelijk in hun bezit te krijgen ten behoeve van zichzelf, kunnen zij het niet bereiken omdat zij de eigenschap van geven, werken ten behoeve van de Schepper en ten dienste van anderen, niet accepteren,

Het is een kwantitatief en kwalitatief evenwicht van krachten in één systeem, de ‘gemeenschappelijke ziel’ genaamd.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 12/24/14

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed