Waarom Haat De Wereld De Joden?

Laitman_043Vraag: Waarom heeft de wereld de Joden altijd gehaat?

Antwoord: Omdat deze groep, die Babylonië verliet en zich met elkaar ging verbinden, begreep en het erover eens was dat wij ons – door verbinding en eenheid – heropvoeden en gelijkvormig worden met de natuur, een natuur die bestaat op basis van één enkele wet: de wet van wederzijdse verbinding.

Dit systeem is in ons aanwezig, maar in het overige deel van Babylonië dat over het hele aardoppervlak verdeeld is, bestaat deze methode niet. De naties van de wereld voelen onbewust dat wij iets bezitten wat zij niet hebben. Het lijkt alsof wij het verbergen, hoewel de meesten van ons dit geheim zelf niet eens niet kennen.

Volgens de wijsheid van Kabbalah zal de juiste, goede, wederzijdse toenadering tussen mensen, boven alle verdeeldheid en tegenstellingen uit, ons leiden naar gelijkvormigheid met de alomvattende wet van de natuur: verbinding met elkaar. Deze verbinding ontdekken we nu steeds meer in de wereld en in de maatschappij. Als wij dit voelen, gaan we de wereld op een compleet andere manier ervaren. Dan zijn we op weg naar een niveau boven tijd, beweging en plaats uit, naar andere lagen van de natuur die veel dieper zijn dan wat wij nu met onze vijf fysieke zintuigen kunnen voelen.

Voor de eerste keer in ons leven wordt er vrije keuze in onze handen gelegd, omdat alle zeven miljard mensen volgens een programma handelen dat hieraan inherent is. Als wij echter de wijsheid van Kabbalah bestuderen, ervaren we dat de vrijheid van keuze bewust wordt in ons en gaan we voelen wat dat is. Het unieke van de wijsheid van Kabbalah is dat de mens verandert, hij krijgt een nieuw zintuig dat hem helpt om te voelen in wat voor wereld hij eigenlijk leeft. Hij gaat niet alleen deze wereld en onze beperkte ruimte voelen, maar ook de volgende dimensie. De wijsheid van Kabbalah verheft een mens boven zijn egoïstische natuur.

From the Press Conference 3/11/15

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed