Russische Joden: Een Spirit Die Geen Compromissen Sluit

Laitman_011Weizman schrijft in zijn memoires: “Het was opvallend bij de stemming dat bij degenen die tegen Oeganda stemden de beslissende meerderheid bestond uit de afgevaardigden uit Rusland.” De vertegenwoordigers uit Kishinev verwierpen unaniem het plan voor Oeganda. De westerse Zionisten waren geschokt.

Ik herinner mij dat Herzl, na de stemming, over de Russische Joden zei: “Als deze mensen een strop om hun nek hadden zouden ze nog onbuigzaam zijn!” Naast hem zat een jonge vrouw die de landkaart van Oeganda van de muur trok. Ze riep woedend: “Meneer de President, u bent een verrader!” Herzl draaide zich bruusk om. (Uit het boek : The Land Under Our Feet, door Felix Kandel, Boek 1, Deel 3, Hoofdstuk 11)

De Joden uit Rusland worden altijd gekarakteriseerd door een spirit die geen compromissen sluit. Deze mensen zijn door lijden gevormd. Toen zij in moeilijke omstandigheden leefden door een beperkte leefruimte, begrepen zij dat Oeganda niet veel beter voor hen zou zijn en dat het voor hen noodzakelijk was om naar de werkelijke waarden terug te keren.

Bovendien waren de Russische Joden in die tijd religieuzer dan zij nu zijn, zelfs al waren de Zionisten op het Congres in Basel geen verdedigers meer van de religie, er was in hen toch nog steeds een spiritueel fundament aanwezig dat zij vanuit hun ouderlijk huis hadden meegekregen. Zij bezochten allemaal de een of andere religieuze school en daardoor konden zij zich niet voorstellen hoe iemand zou kunnen breken met een religieuze, ideologische basis.

Daarom maakte men allereerst gebruik van de spirit van de Russische Joden om de vestiging van een Joodse staat in Oeganda te kunnen verwerpen en ten tweede was er een bevel van Boven. Laten we goed begrijpen dat onze wereld zich ontwikkelt volgens een speciaal programma dat geleid wordt door speciale krachten. Men begreep dat een leven opbouwen in Oeganda of een andere plek op de aarde ons honderden jaren intens lijden zou opleveren. Zonder enige twijfel bracht een Hand van Boven ons naar het land Israël om ons te tonen hoezeer dit land overeenkomt met het potentieel dat in ons aanwezig is

From KabTV’s “About Our Life” 5/7/15

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed