Het Verschil Tussen De Wijsheid Van Kabbalah En Andere Wetenschappen

Dr. Michael LaitmanVraag: Alle wetenschappen houden zich doorgaans bezig met de ontdekking van de natuur, dus van de Schepper. In welk opzicht verschilt de wijsheid van Kabbalah dan van de overige takken van wetenschap? Kabbalah wordt immers ook als een wetenschap beschouwd.

Antwoord: De wijsheid van Kabbalah is een wetenschap die als doel stelt om de Hoge Kracht – de enige Kracht die alles bestuurt en die we de Schepper noemen – te ontdekken. In tegenstelling tot de overige methoden die spreken over wat een mens moet doen om de Schepper dichter bij zichzelf te brengen, legt Kabbalah uit dat de mate van de onthulling van de Schepper afhankelijk is van het niveau waarop een mens zich bevindt die dichter bij de Schepper wil komen.

Deze wijsheid vertelt ons dat een mens steeds meer van de Schepper moet gaan ontdekken, totdat Hij zich volledig onthuld heeft. Dit betekent dat de wijsheid van Kabbalah een methode is om de mens te veranderen en te corrigeren: van tegengesteld zijn aan de Schepper tot aan volledige gelijkvormigheid met Hem.

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed