Onafhankelijkheidsdag: Waar Begint Onafhankelijkheid?

Independence Day: Where does Independence Begin?In de fysieke wereld ben ik van alles en iedereen afhankelijk. Ik weet niet wat er het volgende moment zal gebeuren Als ik echter spreek over onafhankelijkheid boven tijd, ruimte, plaats en beweging, bepaal ik daar zelf mijn toekomstige staten, want ik word vrij van alle factoren die mij tegen mijn wil in kunnen veranderen.

Dit kan alleen in één speciale situatie plaats vinden: Als ik volkomen verbonden ben met de Schepper die het heden en de toekomst van het gehele universum bepaalt.

Baal HaSulam was ervan overtuigd dat onze onafhankelijkheid begint met de vestiging van de staat Israël omdat wij alleen eenheid met de Schepper kunnen bereiken door onze onderlinge verbondenheid. Dit kan plaats vinden als wij niet vermengd zijn met vreemde elementen. Daarom moesten wij ons weer verzamelen in dit land.

En als mensen – Joden en niet-Joden – die hun opdracht begrijpen en naar eenheid met de Schepper streven, hieraan werken, aan hun eenheid, wordt de cirkel die zij tussen hen creëren tot een ontvanger van de invloed van de Schepper, tot een sensor waardoor de Schepper die tussen hen aanwezig is, onthuld wordt.

Wij gaan volledig ons heden en onze toekomst bepalen door dit gevoel te ontwikkelen en te cultiveren waarbij wij de Schepper onthullen naar de mate van onze eenheid. Dan bereiken wij onafhankelijkheid.

Daarom is er geen enkele manier om onafhankelijkheid te bereiken voordat wij ons tot deze structuur wenden en er in deze wereld aan gaan werken. Spiritualiteit begint met de fysieke vorming van een groep die in een cirkel bijeenkomt en zorg gaat dragen voor de eigenschap van geven, samenzijn en verbinding.

En dan moeten wij ons in een positie plaatsen waarin een ieder zijn ‘ik’ zal verliezen, waarin we allemaal een ‘wij’ willen worden en daarna zal dit ‘wij‘ veranderen in ‘één’. Daar zullen wij de eenheid van de eigenschap van goedheid en liefde gaan waarnemen, en dit noemen wij: de Schepper.

From “A Talk about Independence Day,” 04/02/2015

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed