Iedereen Zal De Hogere Wereld Ontdekken

laitman_214De wijsheid van Kabbalah gaat over de onthulling van het hogere systeem waardoor wij bestuurd worden. Als wij dit systeem onthullen, kunnen we daardoor alle antwoorden krijgen. Alleen vanuit de hogere Wereld kunnen wij leren over de lagere wereld.

Wij begrijpen niets van wat er in deze wereld met ons gebeurt. We kunnen lezen wat boeken erover zeggen, maar we weten niet waarom het zo beschreven staat en waaruit alles afkomstig is.

Daarom moet een mens – volgens de wijsheid van Kabbalah – alles doen wat in zijn vermogen ligt om het hogere systeem, de hogere Wereld, te bereiken, van daaruit zal hij leren over de lagere wereld. Dan zal hij begrijpen hoe de structuur van onze wereld in elkaar zit: het minerale niveau, het vegetatieve, het animale en tenslotte de menselijke natuur, en hoe deze niveaus allemaal met elkaar verbonden zijn, wat de taak van de mens is in deze wereld, met name van het volk Israël, enz.

De onthulling van het hogere systeem vindt in twee dimensies plaats, in twee richtingen: het algemene en het individuele genaamd. Zoals Baal HaSulam zegt, is de betekenis van de algemene dimensie dat uiteindelijk alle mensen op aarde, zonder enige uitzondering, het hogere systeem moeten bereiken en opstijgen naar een niveau van erkenning, voelen en onthulling, naar een sterke verbinding met dit systeem, dat zij het moeten binnengaan en er in heelheid in leven. Dit betekent dat zij de hogere spirituele wereld zullen bereiken en tot een bestaan zullen komen dat heel en eeuwig is.

Vraag: Maar de meeste mensen zijn niet zo slim.

Antwoord: Je hoeft niet slim te zijn om dat te kunnen bereiken. De wijsheid van Kabbalah vraagt geen speciale talenten van een mens, met uitzondering van een verlangen dat een mens krijgt als hij de wijsheid van Kabbalah gaat bestuderen. Dat brengt hem steeds dichterbij het systeem omdat hij inziet in welke mate alles wat er met hem gebeurt verbonden is met het systeem van het Hoogste Bestuur.

Hij ziet hoe er aan hem gewerkt wordt en waaruit alles afkomstig. Dit wekt een grote nieuwsgierigheid in hem op. Het is alsof hij een speciale bril heeft gekregen en hij nu kan zien hoe deze wereld wordt bestuurd en hoe er aan de touwtjes wordt getrokken, hoe mensen van de ene kant naar de andere kant slingeren als ze gedwongen worden tot bepaalde acties en wat de resultaten van hun handelingen zijn. Ik ontdek alles, ook mijzelf.

Daarom vinden mensen de wijsheid van Kabbalah zo aantrekkelijk, deze wijsheid is met de oorsprong van de ziel verbonden. Daarom moet de hele mensheid het hogere systeem ontdekken en erin leven, zoals er geschreven staat: “…. en zij zullen Mij allen leren kennen, van de minste onder hen tot de grootste onder hen,” en “… want Mijn Huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volkeren.”

Zo zal alles wat met de algemene evolutie verbonden is aan het einde van onze evolutie plaatsvinden. In de 6.000 jaar van de menselijke evolutie moeten alle mensen op deze planeet de onthulling van het hogere systeem bereikt hebben. We leven nu in het jaar 5775, dit betekent dat wij in de komende 225 jaar de staat moeten bereiken waarin ieder mens het gehele hogere systeem zal bereiken en leren kennen, men zal het ontdekken en het met lichaam en ziel binnengaan, met alle zintuigen.

Er is echter ook sprake van een individuele ontwikkeling. Dit heeft betrekking op het feit dat er speciale mensen zijn die voordat de hele mensheid dit bereikt, plotseling ontdekken dat zij het hogere systeem moeten onthullen. Deze mensen komen om de wijsheid van Kabbalah te bestuderen en zij ontdekken de gehele, verborgen werkelijkheid, zij leven in twee werelden.

From Israeli Radio Program 103FM, 2/15/15

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed