De Tijd Van Uiterlijke Effecten Is Voorbij

laitman_528_04Vraag: Wij kunnen geen voorbeeld nemen aan de groep want ik zie niemand in mijn omgeving die dat waard is. De enige aan wie ik een voorbeeld kan nemen is mijn leraar. Is dit juist of niet?

Antwoord: Dit is onjuist. Je moet je best doen om je vrienden positief te zien, als je op een verkeerde manier naar hen kijkt, zijn ze naar jouw idee dom en lui.

Je beschrijft ze zo omdat je ego en je trots je anders in de steek laten. Dan heb je steeds teleurstellingen te verwerken omdat je vrienden beter zijn dan jij en er zijn al vrienden die de Machsom (de barrière) over zijn gegaan, maar jij hebt nog niets bereikt. Als je de waarheid zou zien, zou je er niet tegen bestand zijn. Daarom wordt de waarheid je niet getoond en je kunt op iedereen neerkijken. Het is voor jou niet mogelijk om ze in hun werkelijke vorm te zien en door hen geïnspireerd te worden. Je kunt met je leraar niet op dezelfde manier werken als met de vrienden. Je werk naar de vriend bestaat er uit dat je hem groot maakt in jouw ogen.

Vraag: Maar u zei dat de student niets leert als hij zich niet met de leraar verbindt.

Antwoord: Wat moeten we precies leren? We leren van de Rav (leraar) hoe we ons met de vrienden moeten verbinden om de Schepper tussen ons te onthullen. De leraar is de gids die je de richting aangeeft. Hij vraagt je niet om bij hem te komen. hij vertelt je dat je een bepaalde richting op moet gaan! Dit is zijn taak.

In onze tijd hebben we een nieuwe, speciale situatie bereikt waarin er geen heilige leider aanwezig is, zoals dat generaties lang gebruikelijk was voor ons volk, want nu moet de hele natie de Schepper onthullen.

Mensen moeten naar de Schepper geleid worden en hun leider niet aanbidden. Eens was dat zo, maar we hebben nu met volkomen andere tijden te maken. Voorheen kon het niet anders. Het volk had een bepaalde leider nodig die voor hen zorgde zodat een mens wist dat iemand die groot was voor hem bad en ervoor zorgde dat zijn leven op orde kwam.

Nu hebben we echter met een totaal andere tijd te maken omdat iedereen zich in ieder geval enigszins bewust moet worden van de waarheid. De een op het niveau van de eerste klas, de ander op het niveau van de vierde klas, weer een ander op universiteits niveau of op het niveau van een professor. Het doet er niet toe op welk niveau, iedereen moet op de een of andere manier de waarheid bereiken.

De tijden van vroeger hebben we verlaten en het verleden zal niet meer terugkeren. Er zullen geen andere leiders meer komen voor de spirituele correctie van de wereld, want iedereen moet de Schepper onthullen en leren kennen. Daarom is er geen plaats voor het Chassidisme, want er staat geschreven: “…want allen zullen Mij kennen, van de geringste tot de grootste onder hen …”

We bereiken hechting aan de Rav door voortdurende innerlijke toewijding en niet door middel van rituelen. Daarvoor is geen plek in onze tijd. Ofwel je verricht goede daden, je gebruikt amuletten, enz. of je helpt mensen om te leren begrijpen wat het werk van God is voor hen. De wereld heeft correctie nodig en daarvoor moeten we allemaal volgens hetzelfde systeem werken, één voor allen.

De tijd van uiterlijke effecten is voorbij want alles is op het innerlijke geconcentreerd. Natuurlijk is het voor een eenvoudig mens moeilijk om op het juiste pad te blijven als hij geen hulp krijgt van de invloed van een ‘heilig mens’, inclusief alle uiterlijke tekenen daarvan. Een mens heeft iemand nodig om voor hem te zorgen zoals een grote belangrijke vader, maar het leidt hem af van zijn eigen pad. Daarom zullen er geen uiterlijke effecten meer zijn, want daardoor worden er mensen aangetrokken die niet in staat zijn om aan hun correctie te werken.

Daily Kabbalah Lesson – 04.02.14

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: