Wat Gebeurt Er Met De Ziel Van Een Mens Als Hij sterft?

laitman_760_2Ik stelde eens dezelfde vraag aan mijn leraar Rabash: “Wat gebeurt er met de ziel van een mens als hij sterft?” Hij antwoordde dat je het kunt vergelijken met het uittrekken van een vuil shirt dat je aan het einde van de dag in de wasmachine stopt….

Zo neem je ook, aan het einde van je leven, je lichaam weg van de ziel en je dankt het af. Het lichaam vergaat en de ziel leeft verder. Je blijft in leven nadat je je oude shirt hebt uitgetrokken en zo leef je ook verder nadat je je fysieke lichaam hebt ‘uitgetrokken’.

Vraag: In wat voor vorm bestaat de ziel dan, zonder lichaam?

Antwoord: De ziel bestaat ook nu, zonder lichaam. De ziel vergezelt het lichaam alleen maar en maakt er verder geen contact mee. De ziel bestaat in een andere dimensie die je niet voelt.

Baal HaSulam schrijft in het artikel “De Vrede” het volgende: In onze wereld zijn er dus geen nieuwe zielen op de manier waarop de lichamen worden vernieuwd, er is alleen een bepaald aantal zielen die incarneren … Daarom vormen – met betrekking tot de zielen – alle generaties vanaf het begin van de schepping tot aan het einde van de correctie één generatie die zijn leven over een paar duizend jaar heeft uitgespreid …”

De periode van ontwikkeling van de ziel hier in deze wereld is 6.000 jaar. Deze ontwikkeling is begonnen bij Adam HaRishon [de eerste Adam (mens)] die 5.775 jaar geleden leefde en deze ontwikkeling gaat door tot aan het einde van de 6.000 jaar. Dit betekent dat er nog 225 jaar voor ons liggen. Gedurende die tijd moeten we allemaal onze ziel verder ontwikkelen, namelijk ons deel van de collectieve ziel en iedereen met elkaar verbinden tot één ziel.

De wijsheid van Kabbalah legt dit hele proces uit, 14 miljard jaar geleden ontstond de stoffelijke evolutie van ons universum vanuit één lichtvonk die het begin van de Big Bang veroorzaakte. Dit was het begin van de minerale natuur. Twee miljard jaar geleden verschenen de eerste planten op aarde, daarna de dieren en daarna de mens. De menselijke soort ontwikkelde zich totdat er een verlangen om de Bron van het leven, de Hogere Wereld, het volgende niveau, in hem ontstond.

De ontwikkeling gaat door van het minerale niveau naar het vegetatieve, het animale en daarna volgt de mens. De mens moet een hoger niveau bereiken, dat noemen we de ontwikkeling van de ziel en het opstijgen naar het volgende niveau, de Hogere Wereld. In de Hogere Wereld zijn dezelfde fasen aanwezig: het minerale, vegetatieve, animale en menselijke niveau. Er zijn echter spirituele niveaus die we nog moeten ontwikkelen waardoor we opstijgen naar een nog Hogere Wereld. Zo ontwikkelen we ons via vijf werelden.

Vraag: Volgt hieruit dat Adam HaRishon, die 5.775 jaar geleden leefde, begon met de ontwikkeling van zijn ziel?

Antwoord: Ja, daarom heet hij Adam HaRishon (de eerste Adam).

Vraag: Betekent dit dat iedereen zijn ziel in de komende 225 jaar verder moet ontwikkelen?

Antwoord: Ja, iedereen, niemand uitgezonderd, in de komende 225 jaar of eerder. We zien daarom dat deze ontwikkeling in een versnelling is gekomen, de tijd wordt heel compact, lijkt te krimpen en zich samen te persen. Als wij de ziel in ons niet ontwikkelen, als wij onszelf niet vooruit duwen naar ontwikkeling, zullen we in een verschrikkelijke druk van natuurkrachten geworpen worden die ons door allerlei soorten rampen en problemen zullen dwingen, zij zullen ons dwingen tot de ontwikkeling van de ziel.

De ontwikkeling van de ziel kan ten eerste alleen plaatsvinden in deze wereld en kan, ten tweede, alleen hernieuwd worden door verbinding tussen mensen. Door onze onderlinge verbinding geven we vorm aan de ene ziel die alomvattend en gemeenschappelijk is voor ons allemaal.

From the Radio Program Israeli 103FM, 2/1/15

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht:

Volgend bericht: