Waardoor Wordt De Lengte Van Iemands Leven Bepaald?

Dr. Michael LaitmanVraag: Waardoor wordt de lengte van iemands levensloop bepaald, van iemands leven?

Antwoord: De lengte van iemands leven wordt bepaald door de rol die een mens heeft met betrekking tot iedereen omdat we allemaal in één netwerk verbonden zijn. Ik bepaal de lengte van mijn leven en de waarde ervan voor zover ik probeer om vooruit te komen en iedereen om mij heen naar het Doel toe te trekken.

Als ik me hiervoor echter helemaal niet inspan, is er geen reden aanwezig om mij in leven te houden. Een mens wordt een lang leven gegeven in de mate waarin hij nodig is voor anderen en bereid is om hen te helpen.

Vraag: Betekent dit dat iemand die lang leeft goede relaties met anderen heeft?

Antwoord: Nee, deze kwestie is veel gecompliceerder. Het is onmogelijk om het zo eenvoudig te berekenen. Als een mens ziet welke plaats hij in het alomvattende systeem heeft, weet hij hoe hij daarin op de juiste wijze kan werken en zo zal hij zijn leven verlengen. Een lang leven betekent niet noodzakelijkerwijs een betekenisvol leven.

From Israeli Radio Program 103FM, 2/15/15

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed