Ommekeer Via De Groep

Laitman_524_01Vraag: Wat betekent het dat we alle problemen moeten zien via “het centrum van de groep?”

Antwoord: Iedereen kan zeggen dat alles van de Schepper komt. Dat is geen probleem. De vraag is echter: waartoe verplicht dat mij en hoe reageer ik daarop van mijn kant?

Wij hebben geen groep nodig om nederig klappen te ondergaan. En we hebben ook geen groep nodig om naar de Schepper te vragen. We hebben echter een groep nodig om ons tot Hem te richten.

Zo gauw we onszelf vragen gaan stellen over de betekenis van het leven, worden we op de een of andere manier naar een groep geleid. Al ons werk wordt in de groep gedaan. En dit wordt niet gedaan om van de Schepper te ontvangen. Ik krijg het op deze manier ook van de wereld buiten mij. Maar de groep geeft mij de mogelijkheid om op dit geven te reageren. Want het is geen probleem om Zijn Geven te ontvangen, maar wel hoe ik het beantwoord, hoe ik van mijn kant contact maak met de Schepper.

Ik moet mijzelf van binnenuit corrigeren om met de Schepper verbonden te zijn. Want de niveaus van opgang op de spirituele ladder vormen de veranderingen die geleidelijk in mij plaats vinden, niveaus van integratie in het bereiken van steeds meer gelijkenis en overeenstemming. Het is noodzakelijk dat ik Zijn taal spreek, dezelfde handelingen uitvoer als Hij, Zijn weten benader en steeds meer gelijkvormig ben aan Hem.

 

Alles is van mij afhankelijk. Hij zal mij overal kunnen bereiken, daar is geen twijfel aan. Er is geen ander dan Hij die aan mij werkt. Maar zonder groep heb ik geen gelegenheid om Hem te antwoorden. Dan kom ik eenvoudigweg niet in dezelfde dimensie, dezelfde ruimte, dezelfde matrix en dezelfde situaties waarin Hij zich laat vinden.

Als ik wil veranderen in iemand die als de Schepper wil zijn, kan ik dat doen door mij steeds meer met de groep te verbinden. Ik moet Zijn beeltenis creëren en hiervoor moet ik de groep met mij verbinden totdat ik uiteindelijk zo getransformeerd ben, dat ik ben zoals Hij. Het is noodzakelijk om alle stadia door te gaan, 125 niveaus, om op de Schepper te lijken. Dit alles vindt via de groep plaats.

Convention In Paris “One For All And All For One,” Day Three – 05.11.14

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed