Het Verborgen Plan Van Het Joodse Volk

Dr. Michael LaitmanVraag: Hoe ziet u, in het algemeen gesproken, de situatie waarin het Joodse volk zich op het ogenblik bevindt?

Antwoord: Wij moeten de huidige ontwikkeling van de mensheid begrijpen, begrijpen waarom we zo gehaat zijn in de ogen van de wereld, waarom wij, in het beste geval, in een hoek worden geplaatst en de mensheid ons in het slechtste geval wil vernietigen.

Dit alles is door de historische rol van het volk Israël bepaald, met name in onze tijd moeten wij voor de mensheid een voorbeeld zijn van correcte eenwording en het mogelijk maken om op weg te zijn naar de volgende fase van onze ontwikkeling.

In deze tijd ontdekken we dat we ons aan het einde van de menselijke ontwikkeling bevinden, op het gebied van familierelaties en ook op andere gebieden. Dit komen we tegen in individuele landen en over de hele wereld. We zijn zover dat we op een volgend niveau moeten komen, maar we begrijpen dit nog niet. Intussen in er geen oplossing in onze wereld en iedereen lijdt eronder dat deze nog niet gevonden is.

Filosofische inzichten vallen uiteen, plannen zijn niet toereikend en alles loopt vast. In het verleden had de mensheid idealen maar tegenwoordig hebben ouders geen hoop meer op een betere toekomst voor hun kinderen.

Een Alternatieve Mogelijkheid

Op dit punt moet het Joodse volk zijn taak begrijpen: Juist nu moeten we aan de mensheid een voorbeeld laten zien en de methode van verbinding en eenwording doorgeven. Het zal op een goede manier tot eenwording leiden en we zullen op één lijn komen met de Natuur, de algemene wet van de Natuur en de evolutie. Dan zullen we ons verder ontwikkelen, niet alleen om te overleven maar om op een nieuw niveau te komen.

De sleutel hiervoor is latent aanwezig in het Joodse volk. Dit is het geheim van het volk Israël, het verborgen plan dat men aan ons toeschrijft. Wij moeten er ons nu van bewust worden en het aan de hele wereld laten zien. Dit is nu aan de orde.

Ik hoop dat de Joden zullen begrijpen dat het nu tijd is om het stimuleringsprogramma, dat al duizenden jaren wacht, te implementeren, dat we het op onszelf moeten toepassen en dat we op deze manier een voorbeeld moeten geven aan iedereen. We moeten veranderen in “Een Licht voor de Naties”, zoals er geschreven staat.

Als wij dit niet doen zal de algemene loop van de gebeurtenissen zo zwaar op ons drukken dat wij aan het einde wel moeten handelen, ten koste van alles.

Het omgekeerde geldt ook: als de Joden, om mee te beginnen, op zijn minst gaan ontdekken waarom de wereld hen haat en wat hun bestemming is. Dit zal hun lot een stuk gemakkelijker maken. Deze kennis is rudimentair, ook passief. Participatie in het algemene proces is afkomstig van de Gedachte van de Schepping.

Hoewel mensen zelfs de algemene betekenis ervan nog niet begrijpen, kan zelfs een eerste kennismaking met de waarheid, het begin van vertrouwdheid met de werkelijke stand van zaken, de situatie ten goede verbeteren. En het contact zelf opent kanalen met een nieuwe kracht en een nieuw wereldbestuur.

Er Bestaat Geen Toeval

Het belangrijkste is dat we aan iedere Jood uitleggen wat zijn/haar opdracht in dit leven en in de wereld is en waarom de mensheid zo’n negatieve houding naar hen heeft. De oorzaak hiervan is dat zij hun opdracht niet uitvoeren.

Het is niet toevallig dat zij ons slechte intenties toeschrijven en uitleggen dat alle moeilijkheden door ons ontstaan. Deze eeuwige kwaadsprekerij moeten we onderzoeken en analyseren. Het gaat hier over een natuurlijk fenomeen, niet over spontane ongecontroleerde uitbarstingen.  Zelfs volkeren waarmee we nooit in contact zijn geweest hebben ditzelfde gevoel. Het is aan ons om te begrijpen dat er diepe oorzaken en een basis voor dit natuurlijke verschijnsel zijn.

De wijsheid van Kabbalah beschrijft het innerlijke mechanisme van wat er plaatsvindt en legt uit hoe wij onze taak actief kunnen uitvoeren.

Allereerst heeft men gelijk met de haat tegen ons, want wij hebben de kraan van de overvloed die de gehele wereld moet binnenstromen werkelijk dicht gedraaid. Natuurlijk rechtvaardig ik degenen die ons haten niet, maar ik zeg tegen de Joden: “Kom, laten we wat de Natuur zelf aan ons opgedragen heeft, toepassen. Kom, laten we dit zo snel mogelijk doen.”

From KabTV’s “Like a Bundle of Reeds” 1/11/15

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed