Het Half Lege Glas Is Vol

Dr. Michael LaitmanVraag: Zal het feit dat ik mijn waarneming van de werkelijkheid corrigeer mij helpen om succes te hebben in mijn leven en gezond te zijn?

Antwoord: Allereerst zal het helpen om de oorzaak te begrijpen van het feit dat we geen succes hebben. Dit is al iets belangrijks. Het belangrijkste is echter dat wij door onze waarneming van de werkelijkheid te veranderen in de juiste waarneming, wij ons hele leven veranderen. Hierover gaat de wijsheid van Kabbalah. Deze wijsheid leert ons hoe wij de ware realiteit en een nieuwe wereld kunnen ontdekken. Meer hebben we niet nodig, omdat wij dan een wereld ontdekken van volmaakt geven, vol Licht, waarin het ons aan niets ontbreekt.

Deze correctie is er niet voor bedoeld om ons fysieke leven te veranderen en om bijvoorbeeld meer geld te gaan verdienen of onze gezondheid en de verhoudingen binnen onze familie te verbeteren, maar wel om de hele werkelijkheid van het ene uiteinde tot aan het andere te veranderen. Dankzij de verandering van onze innerlijke eigenschappen veranderen wij eveneens de uiterlijke wereld omdat de wereld die wij zien een afspiegeling is van onze innerlijke eigenschappen.

Vraag: Ik kom thuis en mijn vrouw begint tegen me te schreeuwen. Wat moet ik dan in mijzelf veranderen zodat zij niet tegen me gaat schreeuwen, maar me juist warm welkom heet?

Antwoord: We moeten onze innerlijke eigenschappen veranderen. Verder niets. Dan gaan we voelen dat dezelfde mensen die ons eerder slecht behandelden ons nu plotseling op een vriendelijke manier gaan behandelen. Dit is de enige correctie. We moeten het Licht het werk laten doen.

Vraag: Hoe kan mijn vrouw weten dat ik mijn innerlijke eigenschappen heb gecorrigeerd?

Antwoord: Het gaat alleen om je eigen verantwoordelijkheid. Alleen jij bepaalt hoe ze je zal behandelen. Ieder mens bepaalt zelf hoe hij de wereld aanvoelt. We kunnen voelen dat we in de wereld van Ein Sof  (Oneindigheid) zijn, in het goede witte Licht, door boven tijd en ruimte uit te stijgen, waar Einstein van droomde. Dat is mogelijk. Het is uitsluitend van onze innerlijke eigenschappen afhankelijk die door een speciale methode gecorrigeerd kunnen worden: door de wijsheid van Kabbalah. De wijsheid van Kabbalah maakt het een mens mogelijk om zijn eigenschappen te veranderen, dan voelt hij dat hij zich in een wereld van absolute goedheid bevindt.

Vraag: Betekent dit dat we leren om alleen aandacht te schenken aan het half volle glas in plaats van aan het half lege?

Antwoord: Het is niet zomaar een psychologische oefening die het ons mogelijk maakt om aandacht te schenken aan positieve dingen en de negatieve te negeren. Door onze eigenschappen te veranderen, veranderen we werkelijk de wereld om ons heen. Het half lege glas blijkt helemaal vol te zijn!

From Israeli Radio Programming 103FM, 2/8/15

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed