Hallo, Kun je Me Goed Verstaan?

laitman_528_04Vraag: Hoe moet ik me voorbereiden op de workshops en hoe moet ik me gedragen tijdens een workshop?

Antwoord: Hoe organiseren wij het om met de Schepper te spreken als dat alleen mogelijk is via het centrum van de groep? Als ik me telefonisch met iemand wil verbinden, heb ik een telefoonverbinding nodig, een apparaat en de juiste frequentie.

Ik moet met degene met wie ik verbonden ben in dezelfde taal spreken, op precies dezelfde afgesproken tijd en hij moet degene zijn die ik nodig heb. Dit betekent dat alles goed afgestemd moet zijn.

Dus hoe zorgen we ervoor dat we zeker weten dat de verbindingslijn die uitgaat van het centrum van de groep naar de Schepper min of meer werkt?

 

Om verbinding te krijgen moeten wij ons allereerst met elkaar verbinden. Dit betekent dat ieder van ons gaat werken in de richting van het centrum van de groep. Zo creëren we iets dat in het centrum gedeeld wordt en dat we “wij” noemen, iedereen streeft daarnaar.

Zo vormen wij het telefoonapparaat voor de verbinding met de Schepper. Iedereen weet dat het een ingewikkeld apparaat is, zelfs in onze wereld en des temeer in de spirituele wereld waar de verbinding op een volkomen andere frequentie tot stand komt.

Deze golflengte mag niet van mij uitgaan, want ik ben tegengesteld aan de Schepper. Ik ben namelijk een volkomen min, een egoïst. En de Schepper is een volkomen plus. Wij kunnen elkaar niet verstaan! Dus hoe zal ik een apparaat kunnen maken dat op Zijn frequentie werkt en mij met Hem verbindt?

Een ieder van ons moet een Tzimtzum (restrictie) aanbrengen over het ego, dit betekent dat hij zichzelf innerlijk moet ‘bevriezen’ en niet aan zichzelf moet denken. Dit noemen we “Tzimtzum Aleph.” Op deze manier stop ik ermee om mij met mijn ‘ik’ bezig te houden. ‘Ik’ besta namelijk niet in de spirituele wereld, op die plek waar ik verbinding wil maken.

Ik moet dus een Tzimtzum over mijn verlangen aanbrengen, een Masach (scherm). Daarnaast moet ik iets vanuit mijzelf toevoegen, dus vanuit mijzelf denk ik aan de groep. Hiermee creëer ik één enkele component die bereid is om zich met anderen te verbinden.

Het is wenselijk dat tien mensen zo’n component vanuit zichzelf creëren. Daarna verbinden wij ons met elkaar in het centrum van de groep en onze gezamenlijke component (wij) wordt het gevoel van geven genoemd dat op de Schepper lijkt. Daartussen kan een verbinding gecreëerd worden.

De bandbreedte kan verschillend zijn, net zoals bij een telefoonverbinding. Dit is afhankelijk van de grootte van het verlangen dat de mens ervaart, groot of klein, van de mate waarin hij opgenomen is in de anderen, hoe goed men elkaar begrijpt, in welke mate het Doel duidelijk is aan iedereen in de eenheid, enz. Deze voorwaarden bepalen de kracht van de verbinding.

Zonder echter een apparaat als dit te construeren, kunnen we geen verbinding met de Schepper creëren. Het is dus aan ons om een dergelijke kracht te vormen, onze gezamenlijke verbinding met de Schepper, dit is onze stem, onze mond. Er kunnen vele stemmen en monden zijn als deze: het is mogelijk om zeven miljard mensen in groepen van tien te verdelen. Een groep die kleiner is dan tien bevat niet voldoende kracht. Het is mogelijk om het te proberen met drie à vijf mensen, maar in geen geval met minder. Tien is het optimale aantal.

Meer dan tien kunnen we niet bevatten, want onze waarneming van de werkelijkheid is gebaseerd op tien, wij kunnen ons dan ook niet meer dan tien vingers voorstellen.

Convention In France “One For All And All For One,” Day Two – 05.10.14

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: