De Taal Van De Schepper Leren Kennen

laitman_527Als een mens niet voelt dat alles wat er in hem gebeurt en alles wat er in de werkelijkheid om hem heen gebeurt van de Schepper komt, de enige Bron van leven, wordt dat bestraffing genoemd. Het gevoel van afscheiding komt ook van de Schepper en is niet de wil van de mens. Er bestaat geen grotere bestraffing dan afgescheiden te zijn van de Schepper, namelijk te vergeten dat alles van Boven komt, van Hem.

Een mens moet voortdurend zijn contact met de Schepper hernieuwen, Zijn gedachten beschouwen en besluiten hoe hij alles waardoor hij door Hem aangesproken wordt beantwoordt. Wat er met mij gebeurt is daarbij niet belangrijk. Wat wél belangrijk is, is dat alles van Hem afkomstig is: zowel negatieve als positieve gedachten. De ene keer zegen ik Hem en een andere keer vervloek ik Hem, de ene keer wil ik mij herinneren dat Hij overal aanwezig is en een andere keer wil ik me niet eens herinneren dat Hij bestaat, dan verlang ik naar fysiek, materieel genot.

Dit alles wordt echter door Hem gezonden en wij moeten al deze zeer onaangename situaties onderzoeken. De Schepper laat mij namelijk zien in welke mate ik ondergedompeld ben in mijn oppervlakkige, minderwaardige ego en ik moet op zoek gaan naar het juiste antwoord en leren begrijpen waarom de Schepper mij zulke verlangens en gedachten stuurt en waarom ik wil antwoorden op de manier waarop ik het doe en niet op de manier waarop ik het zou moeten doen.

Als ik op die manier te werk ga, ga ik voelen dat ik steun nodig heb en dat ik dit onmogelijk alleen kan doen. Alleen in mijn fysieke bestaan kan ik de groep ontvluchten door mij voor de Schepper te verbergen en zonder mij ook maar enigszins schuldig te voelen, maar als ik werkelijk verder wil komen, voel ik meteen dat ik helderheid moet brengen in mijn verhouding tot Hem.

Ik ben in deze wereld alleen aan Hem verantwoording schuldig, want Hij is de enige Bron. Daardoor voel ik dat ik deel van een groep moet zijn, met de leraar verbonden moet zijn en dat ik ondersteuning nodig heb.

In een dergelijk geval verstevig ik de verbinding met de vrienden en met de leraar al en begin ik te luisteren, Ik heb namelijk raad nodig over wat ik moet doen om voortdurend met de Schepper verbonden te zijn en Hem niet te vergeten, om duidelijk te zien dat elk moment van mijn leven van Hem komt. Ik moet niet vergeten dat zelfs mijn onbeduidende gedachten en mijn fysieke verlangens van Hem komen. Alles komt van Hem om mij aan te sporen tot een nog grotere hechting aan Hem, tot nabijheid.

Dit moet mijn antwoord zijn. Dit betekent dat wij dezelfde taal spreken. Hij stuurt mij verschillende signalen en ik antwoord daarop: “Ik begrijp het en ik stem mij meer en meer op U af.”

Zo kom ik dichter bij de Schepper en neem ik Hem steeds nauwkeuriger waar, Ik ga Zijn Taal leren. Er zijn veel talen in de wereld die het ons onmogelijk maken om elkaar te verstaan. Hier leer ik de Taal van de Schepper: hoe Hij zich tot mij wendt en hoe ik Hem moet antwoorden.

Als een mens zich samen met de groep zo focust, slagen zij hier heel snel in en bereiken zij contact met de Schepper omdat Hij ons elk moment van ons leven gaat onderwijzen.

De hele schepping wordt op deze manier door de Schepper beïnvloed, maakt zo vorderingen en komt steeds dichter bij Hem op de weg terug naar de Schepper. Eerst breidden de werelden zich uit van Boven naar beneden en toen vond het breken van de kelim (vaten) plaats, daarna ontvouwde zich de geschiedenis van de mensheid en nu beginnen we te stijgen om zo terug te keren naar de wereld van Oneindigheid, naar Ein Sof.

Convention In France “One For All And All For One,” Day Two – 05.10.14

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: