Vaders Als Gevangenen Van Hun Kinderen

Dr. Michael LaitmanMen noemt onze tijd: de dagen van de Messias. Hierover staat geschreven in Mishnah Sotah 9:15: Met de voetstappen van de Messias zal de onbeschaamdheid toenemen. Dit betekent dat er heel moeilijke, zware, ontvangende Kelim (verlangens) onthuld zullen worden, er zal grote haat in de wereld komen en de oorlog tussen Gog and Magog zal in al zijn heftigheid uitbreken. De gedachte is dat na Tzimtzum Aleph (de eerste restrictie) en na het besluit dat de Tachton (de lagere) alleen wil ontvangen om te geven, de hele Olam Ein Sof (wereld van Oneindigheid) is geconstrueerd volgens de Masachim (schermen), in overeenstemming met  het vermogen van de Tachton om aan Ein Sof  te geven, dit is de Elyon (de Hogere).

De werelden zijn als volgt gerangschikt: Adam Kadmon, Atzilut, Beria, Yetzira, Assiya. Adam Kadmon is Keter. Atzilut is Hochma en GAR de Bina (de bovenste helft van Bina). Beriya is ZAT de Bina (de onderste helft van Bina). Yetzira is Zeir Anpin en Assiya is Malchut.

Na Tzimtzum Bet (de tweede restrictie) en de Shevira (het breken van de Kelim), kunnen we alleen met de Kelim van geven werken, dit zijn Keter, Hochma, en GAR de Bina. Als wij deze Kelim van BYA (Beriya, Yetzira, Assiya) naar Atzilut verheffen, worden ze Yashar-El genoemd (regelrecht naar de Schepper), Israel. Met deze verlangens kunnen we gemakkelijker werken en het is mogelijk om ze te corrigeren.

Het is echter onmogelijk om de moeilijke verlangens te corrigeren, want zij zijn te zwaar en het is moeilijk om ze te verheffen. Dit is alleen mogelijk als deze verlangens met andere verlangens verbonden zijn. Zonder de moeilijke, zware, compacte Kelim te verbinden met Galgalta ve Eynaim, zijn de Galgalta ve Eynaim niet compleet, dan missen zij hun Achoraim (achterzijde), namelijk de AHP.

Deze verlangens van de AHP vielen in het gebied onder de Parsa (grens) en worden gevangen gehouden door verlangens die ‘de naties van de wereld’ genaamd worden. Zo lang het soort verlangens van ‘de naties van de wereld’, de kinderen genaamd – de Kelim die zich onderaan bevinden – niet gaan ontwaken en daardoor hun Licht niet laten schijnen op de Kelim van de hogere AHP die daarin vielen, kan deze AHP niet omhoog rijzen en zich voegen bij de Kelim van de hogere Galgalta ve Eynaim

Dit betekent dat Israel niet uit de ballingschap kan ontsnappen omdat ‘de naties van de wereld’ hen tegenhouden. We kunnen het ook zo zeggen: de vaders, dat zijn de Galgalta ve Eynaim, kunnen niet groeien omdat hun AHP zich in het onderste gedeelte tussen de Kelim van de Galgalta ve Eynaim van de kinderen bevinden. Deze kinderen hebben hen niet vrijgelaten en brengen hen niet tot ontwaken.

Toen de AHP van de Elyon in de Galgalta ve Eynaim van de Tachton viel, kregen wij de mogelijkheid om aan de Elyon te geven en verbonden te zijn met de grote Kabbalisten, de verheven zielen die zichzelf al hadden gecorrigeerd en nu wachten op de voortzetting van de correctie.

Alles van de AHP van alle hogere niveaus viel naar de lagere niveaus. Of zij gewekt worden en daardoor de AHP van Elyon eveneens wekken is afhankelijk van de Galgalta ve Eynaim van de Tachton waarin de AHP van de Elyon viel.

De AHP van de Elyon die in de Galgalta ve Eynaim van de Tachton is terecht gekomen, wordt MAN – gebed – genoemd. Zo wekken wij MAN als wij onze Galgalta ve Eynaim wekken. Wij doen dit alles echter om de Schepper, de Elyon, vreugde te geven. Voor ons is het hogere niveau altijd de Schepper.

Wij noemen het volgende ‘vreugde geven aan de Schepper’: het ontwaken van je eigen Galgalta ve Eynaim zodat je je zult hechten aan de AHP van de Elyon die in je is gevallen, maakt het mogelijk om één enkel Partzuf te vormen. Hiermee ontwaak je de Partzuf en kan deze opstijgen. Dit wordt het omhoog brengen van Man genoemd, een gebed.

De Galgalta ve Eynaim van de Tachton komen in de AHP van de Elyon zoals een zaaddruppel de uterus binnengaat en zich als een foetus vastklampt in de uterus om zich daar te ontwikkelen. Op deze manier wordt de uterus, de AHP van de Elyon, gedwongen om zich te verheffen en tweemaal zoveel Licht te ontvangen, zoals geschreven staat in Baba Batra 124a: De eerstgeborene neemt tweemaal zoveel. De eerstgeborene ontvangt twee maal zoveel, zodat hij het eveneens aan ons kan doorgeven.
From the preparation to the Daily Kabbalah Lesson 6/06/14

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed