Een Vrouw Is Een Vat Vol Zegeningen

Dr. Michael LaitmanEen vrouw is het symbool van het verlangen. Het verlangen moet opgeheven worden naar het spirituele werk waar het gezuiverd wordt van alle egoïstische vermengingen.

Zoals er geschreven staat in Zohar La’am, Vajikra (Leviticus 21: 13), Emor, item 38: Mozes zei: “Het is een Mitzva (gebod) dat de Hogepriester een maagd huwt.” Zoals er geschreven staat: “Een weduwe, een gescheiden vrouw, een vrouw die ontucht heeft gepleegd of een prostituée, deze mag hij geen van allen huwen, alleen een maagd uit zijn volk mag hij als vrouw nemen.” Waarom mag hij alleen een reine maagd huwen? Omdat een vrouw een vat vol zegeningen is, “Als ervan geproefd is, is het onzuiver geworden.” Dit heeft betrekking op Malchut, dat een vat vol zegeningen wordt genoemd. De Hogepriester die het offer voor het Aangezicht van de Eeuwige brengt, moet in al zijn delen heel en rein zijn, want gebreken maken de priesters ongeschikt. Heel in zijn lichaam, heel in zijn Nukva, zodat hij kan voldoen aan wat er geschreven staat: “Jij bent volmaakt mooi, mijn vrouw, en zonder enig gebrek.”

Daarom betekenen de woorden ‘weduwe’, gescheiden vrouw’, ‘een vrouw die ontucht heeft gepleegd’, ‘een prostituée’ en ‘huwen’, dat het verlangen nog niet volkomen zuiver is en niet vrij van het ego. Pas na de volledige zuivering wordt het verlangen het niveau waardig waarop de priester zijn werk doet. Een maagd worden, betekent: omhoog stijgen naar het niveau dat niet geschaad wordt door de neiging tot het egoïsme. Dan kan het verlangen door de priester gebruikt worden als de Nukva, omdat het vrij is van elk egoïstisch deel en elke egoïstische betrokkenheid, daarom kan hij haar huwen. Dit betekent dat hij nu met de hulp van een dergelijk verlangen het Hoge Licht kan ontvangen om de Zivug de Haka’a tot stand te brengen en zo geboorte te geven aan het volgende niveau.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 5/14/14

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed