Een Gebied Dat Beschermd Is Voor Het Ego

laitman_933Vraag: Er staat geschreven: “Het verlangen is elk moment in de harten van de kinderen Israëls aanwezig. Als zij werkelijk gevraagd zouden hebben, zouden zij met de Goddelijke Aanwezigheid beloond zijn.” Wat betekent: “Als zij werkelijk gevraagd zouden hebben?”

Antwoord: Een sterk verlangen betekent dat wij maar één ding willen: met elkaar tot één geheel samengesmolten zijn, zodat er in deze verbinding voor een ieder afzonderlijk geen plaats meer is, dan is er een spiritueel vacuüm gevormd. Wij hebben een diep verlangen dat alleen de Schepper in die lege plaats Zijn Aanwezigheid zal kunnen tonen.

Zo’n plaats wordt tussen ons zichtbaar, deze plaats behoort aan geen van ons en tegelijkertijd aan iedereen. Daar is geen spoor van ons ego meer aanwezig. Wij ontdekken een hogere dimensie in onze verbinding,

 

Ons ego bevindt zich buiten ons en wij komen innerlijk samen, zodat er in het midden een lege plaats is die eerder nog niet bestond. Zoiets als een lege plek bestaat niet, maar hier wordt die plek gecreëerd en we voelen dat daar niets aanwezig is, zelfs de Schepper niet.

Wij hebben zo’n gebied gecreëerd door ons ego weg te werpen en ons diepe verlangen om met elkaar samen te smelten vormt zich tot één zuivere intentie door onze afkeer van het ego. Daardoor ontstaat er een lege plaats en deze plaats behoort al tot een andere dimensie.

De ruimte waarin wij ons bevinden behoort tot het animale niveau en het lege gebied is de plaats voor de vorming van de mens. Daar wordt de Schepper onthuld: in de eerste tien Sefirot die wij zijn, degenen die in deze verbinding opgenomen zijn.

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 6/3/14, Shamati #66

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed