De Harmonie Tussen De Tegenstellingen In De Natuur

laitman_557Vraag: Hoe leggen we op een eenvoudige manier uit dat verbinding tussen mensen noodzakelijk is?

Antwoord: We zien dat er altijd twee tegengestelde krachten in de natuur zijn, zoals plus en min, noord en zuid, het één kan niet zonder het ander bestaan. In elk verschijnsel dat we zien is er een integratie van twee tegengestelde krachten aanwezig, bovendien is de negatieve kracht niet minder vitaal dan de positieve.

Het volgende heeft zich eens voorgedaan: men probeerde om alle wolven die kuddes aanvielen, uit te roeien, dit bracht catastrofale resultaten teweeg. Het veroorzaakte disbalans in de natuur en er ontstonden allerlei problemen: epidemieën onder de schapen en andere wilde dieren die normaal gesproken door de wolven werden opgegeten.

In de natuur bestaan noch positieve, noch negatieve krachten. De beide krachten zijn nuttig: de positieve kracht en de negatieve kracht moeten in harmonie met elkaar bestaan.

Alleen op het niveau van de mens is de opmerkelijke kracht van het ego werkzaam, het is een negatieve kracht waar geen positieve kracht tegenover staat waarmee deze negatieve kracht in harmonie zou moeten te zijn. Daarom moeten we verbinding met elkaar bereiken om zo deze negatieve kracht te gebruiken en te transformeren tot een positieve kracht.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 6/8/14, Writings of Baal HaSulam

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed