Zodat De Zee Zich Naar Twee Zijden Zal Terugtrekken

laitman_232_07De Midrash ‘BeShalach’: De zee zal zich naar twee zijden terugtrekken als zij de kinderen Israëls – die de kist waarin Jozef ligt met zich meedragen – ziet naderen. Zoals Jozef voor de vrouw van Potifar vluchtte, zo zal de zee zich terugtrekken voor zijn nakomelingen.

Vraag: Waarom splijt de zee zich naar twee zijden?

Antwoord: Omdat Jozef iedereen met elkaar verenigt. Jozef is Yesod, het punt waar alle eigenschappen van een mens zich met elkaar verbinden ten behoeve van de Schepper. Juist Yesod creëert een samenballing van alle eigenschappen die volkomen tegengesteld zijn aan elkaar.

“Jozef meedragen vooraan de kinderen Israëls” betekent: in complete eenheid met elkaar voortgaan. De zee symboliseert Din, de kracht die tegengesteld is aan eenheid, tegengesteld aan het leven. Wanneer je over de zeebodem voortgaat, samen met het punt van eenheid als een stormram, zal de zee zich naar beide zijden terugtrekken.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 4/30/14

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed