Vooruitgang Is Zinloos En Meedogenloos

Dr. Michael LaitmanIn het Nieuws (Expert): “In de jaren zestig van de 20e eeuw had de Westerse samenleving een hoog niveau van consumptie bereikt, mensen begrepen dat geld niet de belangrijkste indicatie van geluk was.”

“Zo werd het begrip ‘de multidimensionale kwaliteit van het leven’ geboren, deze wordt naast het inkomen bepaald door veiligheid, toegang tot kennis, de ontwikkeling van de geneeskunde, levensverwachting, milieu omstandigheden, enz.”

“Maar hoe konden deze verschillende onderwerpen één geheel worden? Wetenschappers stelden voor om te switchen van objectieve naar subjectieve indicatoren, zoals ze gemeten werden door opiniepeilingen. Maar deze zijn afhankelijk van het meten van iemands situatie in vergelijking met de situatie van zijn buurman, het blijkt dat degenen die niet dicht bij rijke mensen wonen gelukkiger zijn.”

“Vanuit een subjectief oogpunt bezien is de kwaliteit van leven van mensen in het vorige millennium niet verbeterd, maar minder geworden door de differentiatie van de bevolking, gemeten naar het consumptie niveau in het oude Egypte of in het middeleeuwse Frankrijk, dat niveau was lager dan het nu is.”

“Dit betekent dat er vanuit een subjectief oogpunt bezien geen vooruitgang is. Bovendien veroorzaakt de verspreiding van innovaties ongelijkheid op het vlak van consumptie, evenals ontevredenheid en conflicten.”

“In plaats van verbetering ontstaat er door de vooruitgang vermindering van de kwaliteit van leven ten gevolge van toenemende ongelijkheid en stagnatie, tegelijkertijd stabiliseert het de samenleving. Ontwikkeling is een zinloos proces, vergelijkbaar met een hond die zijn eigen staart najaagt, dit veroorzaakt niets anders dan afgunst en leed.”

Mijn commentaar: We kunnen de vooruitgang niet tegenhouden. Haar rol leidt tot nadenken over de zinloosheid van ons bestaan, zodat we ons – nadat we vragen hebben gesteld over de betekenis van het leven – voorwaarts bewegen naar de ontdekking van de Schepper.

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: