“Medicijn Voor Hun Gehele Vlees …”

Laitman_632_1Vraag: Er wordt gezegd dat er unieke krachten in de letters van de Torah aanwezig zijn. Eén van de krachten die met de letters zijn verbonden, is geneeskracht. Hoe brengen ze genezing?

Van wat ik begrijp vormen al die letters samen de lijnen van een code die mij (en iedereen) ieder moment bestuurt en alles bepaalt wat er met mij gebeurt, maar er bevinden zich ruimten in deze code. Als ik voldoende ontwikkeld en wijs ben, ben ik in staat om deze ruimten zelf te beschrijven en zo kan ik dan de loop van het proces veranderen.

Antwoord: In de Torah staat geschreven:“Want zij zijn het leven voor degenen die ze vinden en een medicijn voor hun gehele vlees“ (Spreuken 4:22). Deze letters zelf zijn krachten, maar het gaat hier niet over letters die je op papier schrijft. Je ondergaat een verandering bij elke letter die je waarneemt. Je moet volgens elke letter veranderen om het deze letters mogelijk te maken om in jou ingebed te zijn.

Ons hele probleem is dat wij ons in een egoïstische staat bevinden en altijd voor onszelf willen ontvangen. Dit is tegengesteld aan de materie waarin de Torah een bedding kan maken. De Torah kan alleen ingebed zijn in materie die uitsluitend uit geven en liefde bestaat en dit is tegengesteld aan ons ego.

Elke letter is een symbool, een vorm of een manier waardoor ik het beste aan anderen kan geven. Zowel de vorm van de letters als de combinaties van letters geven aan hoe wij de materie kunnen nemen – het verlangen om te ontvangen – en daarvan een verlangen om te geven kunnen maken. Wij werken met het verlangen om te ontvangen in de vorm van een verlangen om te geven, dan worden de letters gecreëerd uit het verlangen om te ontvangen.

Er staat geschreven dat je een vormloze hoop verlangen om te ontvangen had, zoals een berg zand, en door nu water en cement aan dit zand toe te voegen, maak je van die berg een stevige massa en daarmee kun je al de vorm van de letters maken.

Maar wat symboliseert elke letter? In deze vorm wil je nu vanuit je vroegere egoïstische verlangen aan anderen geven, iets aan hen schenken, op de een of andere manier helpen, iets in orde brengen en hetzelfde geldt zelfs naar de Schepper toe, naar het alomvattende programma, zodat het gerealiseerd zal worden en voor iedereen goed zal zijn. Dit vorm je uit je natuurlijke substantie.

From KabTV’s “A New Life” 12/21/14

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed