Leven In Een Aquarium

laitman_928Vraag: Wat u schetste is deprimerend, het maakt me zelfs bang. Is het echt waar dat alles wat ik waarneem absoluut subjectief is en beperkt wordt door mijn gevoelens?

Antwoord: Waarom deprimeert de perceptie van onze wereld je? Als we naar een vis in een aquarium kijken, heeft hij een rustig leven. Voor hem is dit aquarium, het water en alles wat daar verder is, zijn leven.

Een vis wil leven en voor zichzelf zorgen, hij is tevreden met zijn leven in het aquarium. Dat komt omdat het belangrijk voor hem is om in het water te zijn met zuurstof en voedsel, meer verlangt hij niet.

Het aquarium is zijn wereld. De vis weet niet wat er buiten het aquarium te vinden is en bestaat. Zo leven wij in deze wereld, in zo’n aquarium, zonder dat we weten wat daarbuiten gaande is. De wijsheid van Kabbalah is een wetenschap die over de perceptie van de werkelijkheid gaat, waardoor het voor een mens mogelijk wordt om zijn horizonten uit te breiden.

Vraag: Maar het leven in een aquarium maakt de vis niet bang. Waarom maken wij ons druk over wat zich buiten die wanden bevindt?

Antwoord: Omdat wij van alle mensen uitgekozen zijn om geboren te worden met een verlangen dat verder wil kijken dan het aquarium en we willen dat verlangen ontwikkelen. We willen het aquarium uit en ontdekken wat daarbuiten bestaat. Dit is een nieuw verlangen dat onbelangrijk is voor iemand van deze wereld. Het behoort al tot het volgende niveau dat zich buiten onze lichamen (onze egoïstische verlangens) bevindt en dat moeten we onderzoeken.

Ik voel dat ik moet ontdekken wat daar, achter het aquariumglas, verborgen is. Dit leven in het aquarium benauwt me, ik heb het gevoel dat ik in een gevangenis leef. Ik ga liever dood dan dat ik zo’n leven moet leiden want mijn verlangen is veel groter dan wat er door deze wereld vervuld kan worden.

Ik wil een ruimere werkelijkheid leren kennen en voelen, de wereld buiten deze wereld. Ik voel me nu in deze wereld alsof ik opgesloten zit in een kerker of levend verbrand word. Hoewel ik leef heb ik het gevoel dat ik in een kist opgesloten zit en ik probeer om eruit te breken.

Er zijn mensen voor wie het leven in een aquarium absoluut voldoende is, dit geldt voor 99% van de mensheid.

Vraag: Maar is iedereen niet ergens ontevreden over?

Antwoord: Ze zijn ontevreden omdat het voer niet op tijd in het aquarium is gestrooid en de pomp niet voor voldoende zuurstof zorgt. Hun verlangen is niet verder ontwikkeld dan dit. Maar er zijn mensen van wie het verlangen veel groter is en zij willen ontdekken wat zich buiten de grenzen van het aquarium bevindt.
From KabTV’s “The Meeting of Worlds” 5/12/14

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed