Over Het Gouden Pad Naar De Spirituele Opgang

Laitman_041_01De Torah, Vajikra (Leviticus) 19 vers 35: Wees niet partijdig in de rechtspraak en niet oneerlijk met lengtematen, gewichten of inhoudsmaten

De Torah leidt een mens naar het Doel en zo is alles wat hij doet alleen bedoeld om wat verder te komen op dit pad. Het gebrek aan balans tussen de rechter en de linker lijn wordt ‘onrechtvaardigheid’ genoemd. De balans wordt gemeten met: “gewichten en lengtematen”, dit betekent door de innerlijke eigenschappen van de mens en de uiterlijke relaties tussen mensen. Daarom moet je altijd de middellijn volgen over het gouden pad, door de rechter lijn en de linker lijn op de juiste wijze met elkaar te verbinden.

De Torah, Vajikra (Leviticus) 19 vers 36 en 37: Je moet een zuivere weegschaal gebruiken met zuivere gewichten, een zuivere efa en een zuivere hin. Ik ben de Eeuwige, jullie God, die jullie uit Egypte heeft geleid. Onderhoud en volbreng al Mijn wetten en voorschriften. Ik ben de Eeuwige.

Om de negatieve egoïstische kracht te veranderen in een positieve kracht, dat wil zeggen de kracht van de linkerzijde (de egoïstische kracht) te kleden in de rechterzijde (de altruïstische kracht) zodat ze met elkaar zullen samenwerken, moeten we ze accuraat balanceren. Dit betekent dat je in de mate waarin je altruïsme bezit – de eigenschap van liefde en geven – in je rechterhand, je het ego kunt gebruiken om dit te verbinden met de eigenschap van geven. Deze gecombineerde handeling creëert de middellijn die de verbinding tussen de beide lijnen bepaalt en dient.

Hoe dichter je bij verbinding, liefde en geven komt, hoe meer de Schepper het ego in je onthult zodat je iets hebt om te balanceren. Daarom wordt het ego van een ieder die steeds verder omhoog stijgt steeds groter. Dit is volkomen tegengesteld aan de denkwijze van onze wereld: we denken dat we een beter mens worden als we gecorrigeerd worden.

In de spirituele wereld vordert een mens via twee lijnen en stabiliseert hij de middellijn door deze twee lijnen, hij wordt voortdurend beter via de rechterlijn en slechter via de linkerlijn. Hij switcht voortdurend van de ene lijn naar de andere, dan is alles weer prachtig en dan weer verschrikkelijk, en zo leert hij werken met de juiste verbinding tussen de twee eigenschappen.

Er staat geschreven: “met zuivere gewichten, een zuivere efa en een zuivere hin”. ‘Zuiver’ verwijst naar de middellijn, dit wil zeggen naar de correcte combinatie van de twee eigenschappen.

Opmerking: In onze wereld zeggen we van een zuiver mens die loyaal en betrouwbaar is dat hij “een mooi mens is, geen egoïst, iemand die altijd geeft en altijd aan anderen denkt!”

Antwoord: Zo iemand is eenvoudigweg nog niet voldoende ontwikkeld en is nog zo naïef als een klein kind. Hij heeft nog niet alles wat in hem is verzameld en ontdekt.

Mensen die het spirituele pad volgen, absorberen het hele universele ego. Zij ontdekken een enorm egoïstisch potentieel in zichzelf, maar het wordt onder de koepel van de Masach (scherm) gehouden en daarom is hun spirituele potentieel ook zo immens groot. Alle krachten van het ego worden gefocust op geven in de spirituele richting.

Daarom is het heel moeilijk om de spirituele niveaus te bestijgen. Het ego trekt constant naar beneden en je moet jezelf omhoog trekken. Daarom staat er geschreven dat alles in je zuiver gemeten moet worden.

Vraag: Kunnen de staten waar Kabbalisten doorheen gaan met het blote oog waargenomen worden?

Antwoord: Kabbalisten tonen spirituele en fysieke staten die voor een gewoon mens niet duidelijk zijn. Ik weet door wat voor breed scala staten mijn leraar Rabash gewoonlijk ging in de loop van de dag, een gewoon mens zou het niet begrijpen.

Vraag: Hoe voelde dat voor u? Hoe is het mogelijk om niet te vergeten dat zo iemand uw grote leraar is terwijl u ook alle staten voelde waar hij doorheen ging?

Antwoord: Dit zijn twee zijden van dezelfde munt: een houding naar het lichaam en een houding naar de geest. Ik kon deze twee gemakkelijk van elkaar onderscheiden, want het lichaam betreft een fysieke staat en ik weet hoe ik daarmee om moet gaan omdat ik enige medische kennis heb en ben opgegroeid in een artsengezin, wat de geest betreft probeerde ik niet tussenbeide te komen.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 4/16/14

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: