De Wereld Zal Opgeblazen Worden Door De Nieuwe Klasse

laitman_926_01In het Nieuws (uit Expert): “Aan het begin van de 20e eeuw leek het alsof de werkende klasse de meerderheid werd en door een democratische manier van stemmen aan de macht zou komen. De Europese landen verklaarden dat zij sociaal waren, dat zij namelijk hun verplichtingen tegenover de burgers erkenden en hen wilden beschermen tegen werkloosheid, ziekte en ouderdom.”

“De economische problemen die in de jaren zeventig ontstonden, dwongen de westerse elite echter om het economische en sociale beleid te herzien. Het moderne neo-liberale kapitalisme brengt een nieuwe klasse voort van mensen die niet mogen stemmen en geen enkel sociaal recht bezitten. De verzorgingsstaat mislukt.”

“Het egoïsme van de middenklasse werd verleid door de beloften van de neo-liberalen om de belasting te verlagen, de huisvesting te privatiseren en het mogelijk te maken om deel uit te maken van de privatisering van de staatseigendommen. De socialisten wilden de eigenaren worden. Deze utopie was net zo ondeugdelijk als de communistische.”

“De Globalisering heeft de markteconomie opengesteld voor China en India als een onbeperkte bron van goedkope arbeid. De economie is onbeheersbaar geworden.”

“Dit heeft in ontwikkelde landen aanleiding gegeven tot een nieuwe klasse: het precariaat, gekenmerkt door gebrek aan werkzekerheid, pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, ziektekostenverzekering en beperking van burgerlijke, politieke en economische rechten. Dit treft steeds meer mensen.”

“Tot nu toe resulteren hun acties meestal in rellen en gewelddadige buitensporigheden.”

Mijn commentaar: De toekomst neigt naar revoluties en oorlogen of naar een bewuste geleidelijke gelijkschakeling van het welzijn van de bevolking en van de welvaart. Dit is alleen mogelijk door verplichte universele educatie voor alle burgers in het kader van de methode van integrale educatie.

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed