De Wereld Die Geen Plaats Heeft

laitman_275In de spirituele wereld zijn geen lijnen, geen vormen, geen lichamen, niets. De spirituele wereld is een wereld van twee krachten: ontvangen en geven, daarbuiten bestaat er niets. Er bestaan geen afstanden in de spirituele wereld, er is geen volume nodig, in tegenstelling tot onze wereld, ons universum.

Immers, vóór de Big Bang waardoor ons universum werd gevormd, moesten deze twee krachten een ruimte creëren waar een vonk van hogere energie doorheen brak, er begon een nieuwe schepping te ontstaan: krachten, planeten, sterrenstelsels.

De materiële wereld heeft daarom ruimte nodig, een plaats. We kunnen ons niet voorstellen wat zich buiten deze ruimte bevindt, we leven erin. Bovendien is onze ruimte driedimensionaal en zonder die drie assen kunnen we ons niet oriënteren.

Ons probleem is dat we in een zeer duidelijke, begrijpelijke wereld leven waarin alles zichtbaar is gedefinieerd, alles heeft zijn plaats en we weten wat ervoor nodig is.

Dit bestaat niet in de spirituele wereld. De spirituele wereld is de wereld van krachten, de wereld van eigenschappen: ontvangen en geven, alleen deze twee krachten zijn daar werkzaam.

Vraag: Maar waar is die spirituele wereld?

Antwoord: Een vraag als: “Waar is die wereld?” bestaat niet. Om te beantwoorden waar, moeten we de plaats aanwijzen, maar die bestaat niet.

From KabTV’s “A New Life” 12/21/14

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed