De Schepen Achter Mij Verbranden

Laitman_514_04De Torah, Vajikra (Leviticus) (Kedoshim) 19 vers 31: Jullie mogen je niet wenden tot (de geesten van) Ov of Yid’oni. Jullie mogen ze niet raadplegen, daardoor zouden jullie je verontreinigen. Ik ben de Eeuwige, jullie God.

Je moet niet achterom kijken en het verleden naar je toetrekken. Je moet het verleden achter je verbranden zodat er geen enkele mogelijkheid bestaat om een stap achterwaarts te doen, want er bevindt zich een steile helling achter je. Je moet alleen vooruit gaan.

“De geesten” heeft betrekking op je eerdere gestorven verlangens en niet op fysieke lichamen die overleden zijn. De Torah spreekt alleen over verlangens die veranderingen ondergaan, van egoïstische verlangens naar altruïstische verlangens. Daarom betekent “jullie mogen je niet wenden tot de geesten” dat je je niet mag wenden tot verlangens die je al hebt doorgewerkt. Je moet niet proberen om terug te keren naar eerdere genoegens die je verlangens je gebracht hebben.

Je moet geen gevoelens van spijt hebben over de beste tijden die voorbij zijn, toen je je zo goed voelde terwijl je je nu slecht voelt. Het enige wat je moet doen is vooruit gaan! Bovendien is de huidige staat altijd beter dan de vorige, hoewel deze nu misschien onaangenaam voelt.

Iemand die de spirituele ladder beklimt voelt heel vaak ernstige spijt. Hij wordt gepijnigd door allerlei vragen die hij zichzelf stelt: waarom heeft hij iets op deze manier gedaan, naar wie, hoe en om welke reden? We moeten heel voorzichtig omgaan met zulke vragen.

We moeten alles aan de Schepper toeschrijven. Hij is de enige die deze staten in je oproept want hij werkt met je en ze zijn allemaal nodig. In je voelen kun je ze allemaal corrigeren, alleen door naar Hem te verlangen. Daarom moet je eerst alles in je stabiliseren zodat je op een bepaald moment, in een specifieke situatie, de best mogelijke staat bereikt.

Als dat niet gebeurt, betekent het dat de verlangens die je voelt niet gecorrigeerd zijn, want als je verlangens gecorrigeerd zijn, ervaar je volledige rust. Alles is op een heel concrete wijze verbonden met elk punt op de lijn waarop we voortgaan.

Vraag: Ik ben de moderator van het tv programma ‘Het Punt in het Hart’ waarin vrienden over hun leven vertellen. Sommigen zeggen: “Dankzij het feit dat ik Kabbalah studeer, realiseer ik me ineens hoe slecht ik mijn vrouw en mijn familie heb behandeld.”

Antwoord: Dit gaat over het verleden en we moeten niet nadenken over het verleden. Herinneringen halen een mens naar beneden en doden hem. Dan gaat hij in het verleden leven. Het belangrijkste is dat een mens gelooft dat hij degene is die alles wat er is gebeurd heeft veroorzaakt, terwijl het de Schepper is die alles heeft gedaan.

Het is niet de taak van de mens om zich in zulke situaties te verdiepen, hij moet ze accepteren als goed en perfect! Je moet op zoek gaan naar wat je kunt doen om dat wat bij jou hoort op de een of andere manier te corrigeren en je afvragen hoe je jezelf kunt corrigeren. Daardoor begint de relatie van de mens tot zijn omgeving duidelijk te worden.

Vraag: Denkt u dat een mens kan begrijpen waardoor dit ontstaat?

Antwoord: Dat hangt van de omgeving af. Een dergelijke houding naar wat er gebeurt moet als het ware in de lucht zweven. Dan kan een mens niet vergeten dat alles van de Schepper afkomstig is en dan zal zijn aandacht constant op Hem gericht zijn.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 4/16/14

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed