De Hogere Mind Die In De Natuur Verborgen Is

Dr. Michael LaitmanVraag: U zegt dat het Israëlische volk door de Schepper werd uitgekozen als hulp om de gehele mensheid dichter bij Hem te brengen. Maar we leven niet meer in de Oudheid of in Middeleeuwen, we zien niet dat de moderne wereld de Schepper nodig heeft. Alleen religieuze mensen spreken nog over de Schepper, maar mensen in de gewone wereld niet en niemand voelt dat hij Hem nodig heeft.

 Antwoord: De Schepper staat gelijk aan de Natuur. Het totale enorm grote systeem van de Natuur, de immense Kracht die alles omvat en de gehele schepping in stand houdt, wordt de Schepper genoemd. Deze definitie wijkt totaal af van de gangbare religieuze definitie.

Het probleem is dat wij, omdat ons verstand en ons gevoel zo beperkt zijn, niet kunnen herkennen dat de Hogere Kracht ook gevoelens heeft, begrip en een plan en dat deze Kracht het proces bepaalt dat tot een vastgesteld doel leidt.

We stellen ons deze Kracht voor als een stille kracht, zoals de zwaartekracht die nu eenmaal aantrekkingskracht bezit en daarmee is dan alles gezegd. Wij denken dat alleen wij mensen verstand en gedachten hebben en de natuur niet.

Er zijn tegenwoordig echter vele wetenschappelijke publicaties die spreken over een Hogere Kracht die alle materie tot ontwikkeling brengt. Deze Kracht heeft een plan en een doel die vooraf vastgesteld zijn en deze Kracht ontwikkelt ons volgens dit plan. Onze situatie berust niet op toeval en niets in de wereld gebeurt toevallig.

Zelfs de gewone evolutie die voor ons willekeurig lijkt te zijn, wordt vooraf bepaald. Telkens verbinden verschillende verlangens zich met elkaar en is er daartussen een strijd gaande, ze voeren het nauwkeurige plan uit dat vooraf is vastgesteld. Het is alleen zo dat we het niet weten, maar wetenschappers beginnen er tegenwoordig al over te spreken.

From KabTV’s “A New Life” 12/28/14

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed