Amuletten Zijn Een Leugen!

Laitman_049_01Vraag: Men zegt dat de letters van het Hebreeuwse alfabet een speciale kracht bezitten en dat daarom mensen die zich in Kabbalah verdiepen amuletten ontwerpen die een mens beschermen en helpen.

Er is tegenwoordig een hele industrie voor de productie van amuletten voor allerlei gelegenheden. Het geheim van deze amuletten is dat er – in een bepaalde volgorde, met speciale formules en in een bepaalde vorm – Hebreeuwse letters op geschreven staan. Er is een hele techniek voor om deze amuletten te vervaardigen.

Wat is de speciale kracht van het Hebreeuwse alfabet? Wat moet je weten om deze letters op de juiste manier te combineren zodat ze echt kracht uitoefenen?

Kunt u me leren om zo’n amulet te ontwerpen?

Antwoord: Nee. Amuletten zijn een leugen! Hoe zou ik je een amulet kunnen geven? Je moet de letters innerlijk weten te vormen van de twee krachten die in je aanwezig zijn: ontvangen en geven.

Je moet uitzoeken waar deze krachten in je aanwezig zijn, onderscheid daartussen maken, een speciale combinatie vormen om een bepaalde letter te krijgen, namelijk een speciale eigenschap. Elke letter is namelijk een eigenschap. Dit wordt uitgelegd in het artikel “The Letters By Rabbi Amnon Saba” in The Introduction to The Book of Zohar.

Wanneer je de letters eenmaal kent en weet hoe je ze in jezelf moet vormen, ga je het programma begrijpen dat zich als een filmspoel in je afwikkelt. Je gaat kijken waar je bent, waar je zit in dit programma en hoe je werkt aan waar je bent.

Je ‘leest’ het, je wordt een deelgenoot die dit programma herkent, het leest en ermee gaat werken.

En plotseling ontdek je een lege plek in het programma, je stopt en je wilt zelf meedoen met dit programma: “Welke letter zal ik toevoegen? In welke vorm?” En dan ga je schrijven.

Dit betekent dat je je verlangen eraan toevoegt, je denken, je gevoelens, je persoonlijkheid, je voegt dit toe aan wat de Schepper aan je heeft geschreven, precies op de plek die Hij voor je heeft open gelaten, zodat je Zijn partner kunt gaan worden.

From KabTV’s “A New Life” 12/21/14

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed