Monthly Archives: januari 2015

De Wolkkolom Van De Schepper

Dr. Michael Laitman

 

 

Midrash Sefer, “Beshalach”: De Eeuwige beval Mozes om zijn armen boven de zee uit te strekken en er begon een zwakke oostenwind te waaien. In de tussentijd vervolgden de kinderen Israëls de gehele nacht hun weg en zo naderden zij de kust.

De Egyptenaren volgden hen maar slaagden er niet in om hun kamp te veroveren. Zij schoten pijlen af en wierpen stenen naar de Joden, de wolkkolom van de Schepper absorbeerde echter alles.

Het was dezelfde wolkkolom die gewoonlijk overdag de kinderen Israëls voorging. Doorgaans verdween de wolkkolom ’s nachts in het donker, maar nu bevond deze zich achter het kamp en absorbeerde alles wat afgeschoten werd door de Egyptenaren en naar de Joden werd gegooid. Bovendien stelden engelen van de Eeuwige zich achter de Joden op om hen te beschermen.

Er is een wet van gelijkheid van vorm: Als je je voorwaarts beweegt naar eenheid en disseminatie, naar de ontwikkeling van je spirituele eigenschappen, ben je in dit opzicht in zekere mate met de Schepper verbonden. Al ben je niet in contact met Hem, er is een verbinding in de vorm van een wolkkolom, in de vorm van Hulp aan de achter- en de voorzijde. Dit betekent dat het Omringende Licht aan je werkt.

De wolkkolom is het Omringende Licht dat enerzijds onzichtbaar en verborgen is en anderzijds onthuld wordt door de handelingen die Het uitvoert, zoals bij een goochelaar die plotseling iets in zijn hand blijkt te hebben zonder dat duidelijk is hoe het is gebeurd. Dit betekent dat de ene helft van de handelingen verborgen is en de andere helft wordt onthuld. Het resultaat daarvan wordt onthuld wanneer de rede zich boven de Machsom (barrière) bevindt.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 4/30/14

 

Magie Te Koop

laitman_276_04

 

Spiritueel Wapen

Vraag: Bestaat er zoiets als magie? Is het mogelijk om bovennatuurlijke krachten te gebruiken om zo onze realiteit te veranderen?

Antwoord: Nee. De huidige opvatting van ‘bovennatuurlijk’ moet gewijzigd worden. Als wij spreken over iets wat zich boven ons bestaan bevindt, kunnen we heel dit natuurlijke fenomeen in verband brengen met de wereld waarin wij ons bevinden.

Wij kunnen de beweging van de aarde en andere hemellichamen niet beïnvloeden. We kunnen ze echter wel berekenen. Zo zijn er veel verschijnselen vanuit het mystieke gebied in de wetenschappelijke wereld terecht gekomen.

Er zijn echter nog steeds veel feiten onbekend voor ons, de oorsprong daarvan ontglipt ons. Op dit gebied zijn wij nog steeds onwetend, we kunnen de natuur niet voorspellen. Ondertussen hunkert een mens naar veiligheid, hij heeft behoefte aan een ‘veiligheidspolis’ tegen alle bedreigingen.

Daar komt magie vandaan. Allereerst verschaft magie ons een beveiliging tegen bedreigingen, vijanden die een mens nu met een spiritueel wapen te lijf kan gaan. Ten tweede is het een mogelijkheid om een aanval te beginnen, om superioriteit te tonen en het gebied van de boosdoeners die iemand in de weg staan te reinigen.

Bovennatuurlijke krachten te koop

Daarom doen veel mensen beloften, zij beweren dat ze weten hoe ze met magie kunnen werken en helpen alleen als ze voor hun diensten betaald worden.

Er bestaat zwarte en witte magie. De eerste vorm is bedoeld om schade aan te richten, de tweede vorm belooft hulp. Een dergelijke verdeling is echter puur willekeurig, zoals spelende kinderen goede en slechte mensen nadoen. Een mens voelt zich zwak ten opzichte van de krachten die zijn leven bepalen. Hij wil zijn lot onder controle hebben en daarom gaat hij naar mensen die “het weten”.

Daarnaast schrikt de dood van ons lichaam ons af, evenals het onbekende dat in het verschiet ligt. Wat zal er met mijn ziel gebeuren? Waar kom ik terecht? Kan ik aan de hel ontsnappen en er zeker van zijn dat ik in de hemel terecht kom? Dit veroorzaakt ook grote zorgen waar anderen goed geld aan kunnen verdienen.

Vraag: Betekent dit dat er geen magie bestaat?

Antwoord: Inderdaad, het probleem is echter dat alles wat wij de innerlijke wereld van de mens noemen verbonden is met onze psychologische laag. Daardoor kan een mens zodanig worden beïnvloed dat het zou kunnen lijken op magie. Dit overkomt velen die er in geloven.

Er valt niets aan te doen omdat dit eigenschappen van onze psychologie zijn. Uiteindelijk komt dit alles uit onwetendheid voort.

From KabTV’s “A New Life” 1/18/15

 

Hoe We Vrede In De Wereld Kunnen Bereiken

400Mening (Herman Heinsbroek, Nederlands ondernemer, voormalig minister van Economische Zaken): “Voor de eenheid in de wereld zou het beter zijn als de staat Israël van het Midden Oosten naar een eigen stuk land in de Verenigde Staten wordt verplaatst,” zo zei de voormalig minister van Economische Zaken, Herman Heinsbroek, in Quote. “Dan creëren we misschien eindelijk rust in de wereld,” zo zei hij.”

“Het is een historische fout geweest om de Joden een eigen staat te geven middenin de Islamitische wereld, want sindsdien zie je alleen maar oorlog,“ aldus Heinsbroek tegen de verslaggever. “ Mijn idee: geef de Joden ergens in de VS een eigen staat en 25 jaar om hun oude land over te dragen. Je hebt in de loop der eeuwen vaker volkeren gezien die ergens niet konden aarden omdat ze teveel vijandigheid tegenover zich hadden. Dan verhuisden ze”.

“Heinsbroek denkt dat zijn idee tot vrede in de wereld zal leiden. Wel stelt hij als extra voorwaarde dat de Joden onbelemmerd toegang houden tot Jeruzalem.”

Mijn Commentaar: Misschien lijkt dit aanbod aantrekkelijk voor de meeste Israëli’s, maar zelfs als er een dergelijk besluit genomen zou worden, zal de Hoge Voorzienigheid niet toestaan dat dit gebeurt.

 

Als De Droom Werkelijkheid Wordt

laitman_214Vraag: Mensen fantaseren graag over een beter leven. Sommige mensen verdwijnen helemaal in deze zoete dromen, zij ontsnappen aan de werkelijkheid en leven in een droomwereld.

Kan een mens de mogelijkheid ontwikkelen om in de middellijn te blijven en zo de positieve en negatieve krachten van de natuur op de juiste wijze met elkaar verbinden, zoals Jacob en Jozef, over wie de Torah spreekt? Kan hij zich datgene waarnaar hij verlangt voor de toekomst al voorstellen en ook bereiken?

Antwoord: Dit is mogelijk als een mens een heel sterk verlangen ontwikkelt naar een bepaald doel en dat doel voor ogen heeft als hét doel van zijn leven. Het is daarbij noodzakelijk om erachter te komen waardoor hij plotseling aan zo’n sterk verlangen komt. Misschien is hij wel met een speciale opdracht op deze wereld.

De ene mens heeft het doel om een belangrijk arts te worden, de ander om eerste minister te worden en weer een ander om een hoge spirituele ontwikkeling te bereiken. Zulke ambities komen voort uit het punt van onze oorsprong, het punt in het hart genaamd. Dit brengt in ieder mens het verlangen voort om iemand te worden.

We kunnen deze ambities ook van onze omgeving krijgen, alsof we bij toeval onder een bepaalde invloed zijn gekomen. Er zijn talloze mensen om ons heen, een ieder raakt echter onder de indruk van iets dat bij hem past. We krijgen alle informatie van het alomvattende programma van de Natuur.

Vraag: Is er een hoger programma dat mijn lot bepaalt en hoe kan ik het zo veranderen dat de toekomst wordt zoals ik het verlang? Hoe kan ik mijn dromen waar maken? Hoe kan ik dit verborgen programma veranderen?

Antwoord: Alles wat in dit programma geschreven staat, zal hoe dan ook plaats vinden, of we het nu weten of niet. Het alomvattende programma moet gerealiseerd worden. Waardoor komen er elke seconde gedachten in je op, waar komen de mensen vandaan met wie je in contact komt, waardoor gebeurt er van alles? Het vindt allemaal plaats volgens het alomvattende programma. Wij hebben daar een rol in, als gehoorzame marionetten.

Als we echter boven dit programma willen uitrijzen, moeten we het niveau bereiken waarop de krachten die deze wereld besturen werkzaam zijn. De wijsheid van Kabbalah staat het ons in deze tijd toe om dat te doen, het vereist echter een heel sterk verlangen.

From KabTV’s “A New Life” 1/11/15

 

Anti-Israël Hysterie In De ICC

IDr. Michael Laitmann het Nieuws (The Huffington Post): “De strategie van de Palestijnse staat om toe te treden tot het Internationaal Strafhof (ICC) is een kwalitatief nieuwe benadering van de bilaterale onderhandelingen met Israël en de VS over het ‘vredesproces’. Deze strategie doet geen afbreuk aan het streven naar een twee-staten-oplossing, de benaming van de internationale consensus voor een vreedzame oplossing van het Palestijns-Israëlische conflict. Integendeel, deze strategie plaatst iedereen voor de volgende keuze: ofwel de serieuze implementatie van de twee-staten-oplossing, ofwel Israël voor het internationale gerechtshof dagen in verband met de nederzettingen en de bezette gebieden.”

“Het is nieuw dat de Palestijnse kant – die traditioneel als zwak wordt beschouwd en gedwongen wordt om zich neer te leggen bij wat wordt gedicteerd – nu het recht heeft om naar het Internationaal Strafhof te gaan om Israël te dagvaarden voor oorlogsmisdaden en andere praktijken die gerelateerd zijn aan de bezetting van een ander land, van de bouw van illegale nederzettingen tot aan het gedwongen uitwijzen van Palestijnen.”

Mijn commentaar: Het heeft geen nut om te proberen te overtuigen, om een beroep te doen op rechtvaardigheid of een onafhankelijk onderzoek. Dit alles is van tevoren van bovenaf door de Schepper gepland omdat wij niet voorkomen dat er negatieve krachten in onze ontwikkeling meespelen. We kunnen dit voorkomen door ons verlangen om ons te verenigen en dit verlangen kan al onze vijanden buiten spel zetten en ze veranderen in vrienden!

 

Zodat De Zee Zich Naar Twee Zijden Zal Terugtrekken

laitman_232_07De Midrash ‘BeShalach’: De zee zal zich naar twee zijden terugtrekken als zij de kinderen Israëls – die de kist waarin Jozef ligt met zich meedragen – ziet naderen. Zoals Jozef voor de vrouw van Potifar vluchtte, zo zal de zee zich terugtrekken voor zijn nakomelingen.

Vraag: Waarom splijt de zee zich naar twee zijden?

Antwoord: Omdat Jozef iedereen met elkaar verenigt. Jozef is Yesod, het punt waar alle eigenschappen van een mens zich met elkaar verbinden ten behoeve van de Schepper. Juist Yesod creëert een samenballing van alle eigenschappen die volkomen tegengesteld zijn aan elkaar.

“Jozef meedragen vooraan de kinderen Israëls” betekent: in complete eenheid met elkaar voortgaan. De zee symboliseert Din, de kracht die tegengesteld is aan eenheid, tegengesteld aan het leven. Wanneer je over de zeebodem voortgaat, samen met het punt van eenheid als een stormram, zal de zee zich naar beide zijden terugtrekken.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 4/30/14

 

Volledige Toegang Tot Het Programma Van Het Leven

Dr. Michael Laitman

Vraag: Bestaan er ‘profetische’dromen?

Antwoord: Er zijn mensen die de toekomst kunnen voorspellen. Zij gaan een speciale staat van trance binnen en kunnen toekomstige gebeurtenissen zien. In het werkelijke leven moeten deze situaties dan nog zichtbaar worden, maar ze kunnen in een droomachtige staat al gezien worden.

Opmerking: Het blijkt dat sommige dromen getriggerd worden door ervaringen uit het verleden die in een mens achter blijven, andere dromen onthullen de toekomst, alsof we in staat zijn om ons te verbinden met een hogere informatiebron.

Antwoord: Ja, dit is mogelijk omdat ieder van ons een programma heeft van alles wat er met hem zal gebeuren voor het einde van zijn leven en eventueel ook daarna. Wanneer een mens speciale mogelijkheden heeft waardoor hij de toekomst kan zien, kan hij dat voorspellen.

Zulke zieners zijn er door de hele geschiedenis geweest. Eeuwenlang hebben mensen hen geraadpleegd, tenslotte werden ze veelal ter dood gebracht omdat ze ongewenste voorspellingen deden. Het is niet bij toeval dat de toekomst voor ons verborgen is. Het is beter als wij niet weten wat ons te wachten staat en proberen om zelf onze toekomst te bouwen, er daarbij van uitgaand dat het in ons eigen vermogen ligt.

Dieren maken geen toekomstplannen, behalve dat ze instinctmatig voedsel verzamelen voor de winter. Zij doen dit niet bewust, maar volgen hun instinct. Als een mens op de hoogte zou zijn van zijn toekomst, zou hij zelfdoding kunnen plegen omdat zijn leven dan alle betekenis verloren heeft. Daarom heeft de natuur ervoor gezorgd dat we geen mogelijkheid hebben om de toekomst te zien.

Dankzij de wijsheid van Kabbalah hebben we echter de mogelijkheid om onze toekomst te verbeteren. Wij kunnen boven onze vooraf vastgestelde lotsbestemming uitrijzen op voorwaarde dat we naar het niveau opstijgen waarop dit toekomstige programma werd geschreven, dan zijn we in staat om die computer te openen, naar de juiste map te gaan en ons hele leven opnieuw te programmeren.

Wij zullen in staat zijn om de volgende tussenstappen te organiseren en alle staten waar we doorheen gaan te veranderen, één uitgezonderd. De eindstaat bevindt zich op een hoger niveau dat we nu nog niet kunnen bereiken.

De wijsheid van Kabbalah legt uit dat dit de beste staat is, de volmaakte staat. Als wij in die richting vorderingen willen maken via het goede pad, moeten we dat pad bestuderen en daaruit leren begrijpen hoe wij gaandeweg, op elk niveau van onze ontwikkeling, deze stralende toekomst gaan verwerkelijken.

Vanaf vandaag kan ik naar mijzelf deeltjes van een goede toekomst toetrekken en ze nu al in mijn leven realiseren. Dit is het doel van de wijsheid van Kabbalah die ons onderwijst hoe wij een goede toekomst kunnen verwerkelijken.

From KabTV’s “A New Life” 1/11/15

 

Ga Aan De Grenzen Van De Tijd Voorbij

laitman_537De Midrash “BeShalach”: Mozes was zulk een begaafde leider dat hij met slechts enkele woorden gezag uitoefende over honderdduizenden mensen. Hij overtuigde hen en beloofde hen: “De Schepper zal wonderen voor jullie doen en jullie zullen zwijgen.”

Tegelijkertijd bleef de angst echter aanhouden. Het volk wilde weten: “Wanneer zal de Schepper ons redden? “ en Mozes antwoordde: “Vandaag.” De Joden riepen uit: “Wij kunnen niet langer meer wachten.”

Zij kunnen niet langer wachten omdat zij het framework van de tijd niet kunnen loslaten. Mensen vinden het moeilijk om te begrijpen dat het niet over tijd gaat en dat het concept tijd verdwijnt als je je op een zeker moment met de Hogere Kracht verbindt.

Wachten symboliseert een gevoel van tijd en een gevoel van gemis, van iets wat ontbreekt tot aan het einde van de correctie. Als je echter correctie bereikt, verdwijnt de tijd en kom je op een niveau boven de snelheid van het licht, in een andere dimensie. Daarom duidt de uitdrukking “wij hebben geen tijd” aan dat het volk nog niet met de Schepper verbonden is.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 4/30/14

 

De Oorsprong Van Dromen

Dr. Michael LaitmanVraag: Wat zijn dromen? Er bestaan veel mythen en sprookjes rondom dromen, dit verschijnsel houdt de mensheid al eeuwenlang bezig. De oude Romeinen en Grieken probeerden dromen te ontcijferen. Maar tot nu toe is dit fenomeen nog een mysterie.

Een mens brengt een derde van zijn leven slapend door en in die tijd droomt hij, de meeste dromen herinnert hij zich echter niet. Op deze manier verwerken onze hersenen alle informatie die overdag is opgenomen en wordt er orde in aangebracht.

Er zijn echter dromen die een speciale boodschap lijken te hebben, die de toekomst onthullen. Waar komen dromen vandaan?

Antwoord: Zelfs de Torah spreekt over dromen: de droom van Jakob en de dromen van farao en zijn ministers. Slaap is een natuurlijk verschijnsel, soms vatten we dromen op als iets dat niet serieus is, als fantasieën.

De wijsheid van de Kabbalah zegt dat de hersenen tijdens de slaap alle informatie die zij overdag hebben opgedaan, samenvatten en dat wij dat waarnemen als dromen. Deze gegevens die als vloeistoffen in de hersenen zichtbaar worden en geen verband hebben met wat er in de materie gebeurd is, nemen speciale vormen aan en als gevolg hiervan zien we ongewone beelden van mensen en dieren en nemen we vreemde gebeurtenissen waar.

Dit danken we aan het feit dat de slaap, in tegenstelling tot de werkelijkheid, geen fysieke basis heeft. Daarom lijkt het alsof alles zich in de lucht afspeelt en geen rekening houdt met onze specifieke verlangens. Bovendien kan een droom de verlangens onthullen die wij graag zouden willen realiseren maar waartoe we niet in staat zijn, of ze gaan over angsten die ons kwellen en waaraan we niet kunnen ontsnappen, over allerlei soorten fantasieën en aangename en onaangename ervaringen die we hebben meegemaakt.

Er zijn ervaringen die we liever zouden vergeten. Misschien is dat in ons echte leven gelukt, maar zij leven nog in ons onbewuste. Daarom ontwaken al die angsten en gevoelens in ons en komen zij in een droom tot leven, als wij slapen en ons hebben los gemaakt van de werkelijke wereld en van de omgeving die ons dan niet beïnvloedt.

Dromen kunnen veel over de mens vertellen, over zijn innerlijke staat, verlangens, gedachten, allerlei plannen, angsten en hindernissen. Wanneer een mens onder hypnose is, is het mogelijk om veel informatie te bestuderen en te leren begrijpen. In een dergelijke staat verliest een mens de controle over zichzelf en opent hij zich voor nader onderzoek.

From KabTV’s “A New Life” 1/11/15

 

De Kracht Van Goed En De Kracht Van Kwaad, Deel 5

Dr. Michael Laitman

 

 

Een Formule Voor Het Goede

Vraag: Wat is de kracht van ontvangen en wat is de kracht van geven? Bestaan deze krachten uit verschillende energieën?

Antwoord: Het zijn verschillende energieën en de ene energie kan niet bestaan zonder de andere. Ze zijn altijd samen, de ene tegen de andere. Op het minerale, vegetatieve en animale niveau zijn ze echter vanaf het begin automatisch in een gebalanceerde staat door het programma van de natuur.

Op het menselijke niveau moeten we dit programma echter leren begrijpen en deze krachten zelf in balans brengen. Hierdoor leren we het programma van de natuur kennen en gaan we de aard van wat Hoger is begrijpen en bereiken. Om dit doel te bereiken zijn deze twee krachten aan ons gegeven, zodat we ze zouden leren kennen en op kunnen stijgen naar het niveau van Adam, degene die gelijkvormig is aan de Hogere Kracht.

Vraag: Wat is de formule voor evenwicht?

Antwoord: De formule voor evenwicht is harmonie tussen alle delen van de werkelijkheid: het minerale, vegetatieve en animale deel, en vooral harmonie in de menselijke maatschappij. Harmonie duidt erop dat ik met iedereen verbonden ben en dat iedereen met elkaar verbonden is en met mij. Wij zijn als broeders samen. We voelen niet dat de een hoger is dan de ander, dichterbij of verder weg. We voelen ons als één persoon met één hart.

Zo’n niveau moeten we bereiken. Dan zullen we in evenwicht leven tussen de twee krachten, de kracht van ontvangen en de kracht van geven en een werkelijk goed leven hebben. Dan zullen we zeggen dat er maar één Kracht bestaat in de wereld: de Kracht van Goedheid, we zullen in het midden zijn en in evenwicht!

From KabTV’s “A New Life” 6/3/14